Euroopa Liidu loomemajanduse töörühma juhiks valiti Eesti esindaja

14. aprill, 2011

altEuroopa Liidus kultuuri ja loomemajanduse toetamise eest seisva töörühma juhiks valiti sel nädalal Eesti esindaja – Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Ragnar Siil. Rühma eesmärk on töötada 2014. aastaks välja lahendused kultuuri ja loomemajanduse toetamiseks Euroopa Liidu programmidest, aga ka loomemajanduse ekspordivõimekuse tõstmiseks.

Ragnar Siili sõnul on liikmesriikide laiapõhjaline toetus Eesti valimisel töörühma eesistujaks ühest küljest tunnustus seni tehtud töö eest, samas ka tõsine vastutus, sest valdkonnas tegutsevate inimeste ja organisatsioonide ootused reaalsete tulemuste osas on suured. „Kindlasti on Eestil võimalik aktiivselt osaleda loomemajanduse arendamiseks vajalike Euroopa Liidu programmide väljatöötamises,“ kinnitas Siil. „Ühena vähestest liikmesriikidest suutsime juba praegusesse eelarveperioodi loomemajanduse toetusmeetmed sisse kirjutada, samuti on loomemajandus tähtsal kohal ka uue valitsuse tegevusprogrammis. Seda kõike on Euroopas tähele pandud.“

Euroopa Liidu loomemajanduse töörühma kuuluvad kõigi 27 liikmesriigi esindajad. Käesoleval aastal tegeleb töörühm heade näidete põhjal soovituste koostamisega erinevate Euroopa Liidu programmide, sealhulgas struktuurivahendite kasutamiseks nii, et see aitaks kultuuri ja loomemajanduse kaudu tõsta piirkondade konkurentsivõimet. Järgnevatel aastatel keskenduvad liikmesriigid kultuuri- ja loomemajanduse ekspordistrateegiatele ning sellele, kuidas muuta loomeettevõtete rahastamismudeleid senisest mitmekesisemaks.