Euroopa Liidust

31. oktoober, 2009
2014 KEA Creating, innovating, disrupting through A&B organisations
2013 EENC Kultuuri- ja loomemajanduse ekspordi ning rahvusvahelistumise strateegiad
European Commission Kõik Euroopa Liidus läbiviidud uuringud
2012 EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp Policy Handbook – kuidas strateegiliselt kasutada EL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses
2011 European Commission

Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries
Uuring annab ülevaate loomemajanduse ettevõtete toimimisest ja vajadustest ning pakub neile lahendusi. Käsitletakse järgmisi teemasid: finants, turutõrked, intellektsuaalse omandi kaitse, haridus ja koolitus, innovatsioon ja koostöö.

2010 European Commission Loomemajanduse roheline raamat(eesti k.), Creative Industries Green Paper (inglise k.)
2010

European
Cluster
Observatory

Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries
Uuring annab ülevaate 30 Euroopa riigi loomemajanduse ja kultuuritööstuse põhilistest näitajatest ja trendidest. Analüüsitud on valdkondade kasvu ajavahemikus 2001-2006, tööhõivet, innovatsiooni taset, samuti loominguga kaasnevaid intellektuaalse omandi küsimusi.
Põhiaruanne ja metoodika eraldi failidena.
European Commission

Measuring Creativity: the book
Rahvusvahelise konverentsi “Can creativity be measured?” raames koostatud ülevaade pakub erinevaid võimalusi loovuse mõõtmiseks.
2009 KEA European Affairs Impact of Culture on Creativity (faili suurus 1,24 MB)
Euroopa Liidu loomemajandusteemaliste uuringute sarja teine osa, mis keskendub küsimustele, kuidas panustab kultuur loovuse arendamisesse, uute toodete ja teenuste väljatöötamisse ning sotsiaalsesse innovatsiooni. Uuring pakub välja ka loovuse indeksi mudeli. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2007 Eurostat Euroopa kultuuristatistika taskuteatmik 2007
Christian Handke Surveying innovation in the creative industries
Christian Handke poolt kirjutatud artikkel uurib innovatsiooni loomemajanduses. Innovatsiooni uurimise tehnikate ja loomemajanduse alase kirjanduse süneesimise tulemusel luuakse meetod, mille abil on võimalik mõõta innovatsiooni loomemajanduses.
2006 KEA European Affairs Economy of Culture in Europe (inglise keeles)
Uuringu lühikokkuvõte (inglise keeles). Euroopa Liidu loomemajanduse uuringute esimene osa, mis analüüsib kultuurisektorite mahtu kogu ELi majandusest. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2002 CEJEC – Université Paris X-EAEA Inimeste ja toodete mobiilsus ja vaba liikumine kultuurisektoris (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2001 MKW GmbH Tööpotentsiaali kasutamine ja arendamine kultuurisektoris digitaliseerimisajastul (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.