Euroopa Liit suunab 1,46 miljardit eurot Euroopa kultuuri- ja loomesektorisse

26. november, 2013

ECEuroopa Parlament kiitis heaks uue toetusprogrammi „Loov Euroopa”. Uus raamprogramm ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,” „MEDIA” ja „MEDIA Mundus.” Lisatud on sektoriülene alaprogramm, mis koosneb loovettevõtetele suunatud finantstagatisvahendist ja poliitikakoostöö harust. Programmi eelarveks perioodil 2014-2020 on ette nähtud 1,46 miljardit eurot, mis tähendab kehtivate programmidega võrreldes 9% eelarvekasvu.

Uue programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Eike Elleri sõnul loob programm „Loov Euroopa“ Eesti kultuuriasutuste ning filmitööstuse jaoks kindlasti uusi võimalusi tegevusteks rahvusvahelisel tasandil. „Kultuuri alaprogrammi võtmeosa moodustavad jätkuvalt rahvusvahelised koostööprojektid ning kirjandustõlke projektid. Viimaste puhul on abikõlblikuks muudetud tõlgitud teoste turustamisega seotud kulud ning e-raamatud. MEDIA alaprogrammi eesmärk on aga jätkuvalt toetada kinokunsti, alates väljaõppest ja filmide arendamisest kuni teoste levitamise, näitamise ja turundamiseni välja. Loodud on ka uus videomängude arendusmeede ning lisatud on rahvusvahelistele kaastootmisfondidele suunatud toetusskeem,“ tõi Eller välja programmi erinevaid võimalusi.

Programmi esimesed taotlusvoorud kuulutatakse välja juba 2013. aasta detsembris.

Sektoriülene finantstagatisvahend rakendub 2016. aastal ning selle eesmärk on lihtsustada väikeettevõtete juurdepääsu pangalaenudele.

9. detsembril kell 11.00-14.30 toimub esimene „Loov Euroopa” programmi tutvustav infoseminar Tallinnas Kloostri Aidas (Vene tn 14). Seminari eesmärgiks on jagada infot programmi võimaluste ning taotlusprotsessi kohta ning tutvustada programmi kontaktpunkte Eestis. Infoseminaril osalemiseks tuleb saata osalemissoov meiliaadressil infoccp.ee.

Alates 1. jaanuarist hakkavad programmi kontaktpunktid paiknema Loov Eestis ning Eesti Filmi Instituudis. Rohkem infot uue programmi kohta võib leida Euroopa Komisjoni veebilehelt http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/.