Euroopa Loomemajanduse Liit (ECIA): “Building Effective Creative Clusters”

13. november, 2014

creative-industries-allianceEuroopa Loomemajanduse Liit (ECIA) korraldab konverentsi “Building Effective Creative Clusters” 25. novembril Münchenis, Saksamaal. Konverentsil käsitletakse ideid, mis aitaksid luua majanduslikku väärtust loome- ja kultuuritööstusele.

Konverentsi teemadest tuuakse välja:

  • Loomemajanduse strateegiate ja teenuste võimalused enne ja praegu
  • Koostöö suurendamine erinevate inkubaatorite vahel
  • Loomemajanduse võimalused lisada väärtust oma linna või piirkonda

ECIA on terviklik poliitiline algatus,  mis ühendab poliitika õppimist 8 konkreetse meetme kaudu. See on avatud platvorm, mis koondab poliitikuid ja äri praktikuid 28 partnerorganisatsioonide vahel ja 12 riigis . Üldine eesmärk on kujundada Euroopa kogukonda, mis toetab aktiivselt loomemajandust, töökohtade loomist, konkurentsivõimet ja struktuurseid muutusi.

Konverents on tasuta ja korraldatud: Cluster2020 ja Euroopa Creative Cluster Lab Partnersite poolt.

* Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kellel on sarnased majandushuvid ja kes soovivad ühiselt ellu viia klastri algatusi. Klastrialgatus – see on ühise tegevuse elluviimine ja pika-ajalise strateegilise koostöö arendamine, mis on suunatud klastri ettevõtjate ja teiste partnerite konkurentsivõime tõstmisele. Programmi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu FondistEAS

Rohkem informatsiooni ja registreerimine siin