Eva Leemet: Kultuuri ja loomemajanduse osa EL eelarves suureneb

13. november, 2013

 

 

 

 

Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet: “Loov Euroopa programmile lisaks on uuel eelarveperioodil avanemas Euroopa Komisjoni CCI ja  EI (Enterprise & Industry) Direktoraatide ühismeede COSME, mille eesmärgiks on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine kolmes meetmes: finantsturgudele juurdepääsu tagamine, disaini- ja moetööstuse ettevõtete sidumine tootmisettevõtetega ning rahvusvahelistumise, ning olulise tähtsusega on eksport Euroopa Liidu välistele turgudele.” LOE EDASI