Filmide võttepaikade fotografeerimise koolitus

28. november, 2019

Sündmuse detailid


6. detsembril toimub Tartu Loomemajanduskeskuse ja Kõrgema Kunstikooli Pallas koostöös korraldatav koolitus “Filmide võttepaikade fotografeerimine”. Koolituse eesmärgiks on tutvustada filmide lokatsiooni- ja platsifotograafi rolli ning võttepaikade fotografeerimise põhimõtteid. Koolitus koosneb avalikust seminarist ning praktikumist, mille käigus fotografeeritakse üles Tartu ja Tartumaa võttepaiku.

Seminar algab 6. detsembril kell 11 Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Eha 41 ning on kõigile osalejatele tasuta.

Seminari avab Tartu Loomemajanduskeskuse juht Kristiina Reidolv, kes tutvustab Tartu Loomemajanduskeskuse plaane filmivaldkonna arendamisest. Järgmisena saab sõna filmiloolane Jaak Lõhmus, kelle teemaks on “Tartu, Tartumaa ja Lõuna-Eesti filmivõttepaigad”, režissöör Anu Aun jagab oma kogemusi platsifotograafi ja režissööri koostööst, fotograaf Gabriela Liivamägi teeb ettekande teemal “Kaadritagune elu. Platsifotograafi rollist”, lokatsioonide manager ja fotoskaut Hannes Paldrok räägib teemal “Võttekohtade otsimine ja presenteerimine”. Paldrok viib läbi ka koolituse praktikumi, mille üheks osaks on lokatsioonide fotografeerimine, ning jagab välja praktilised ülesanded praktikumis osalejatele.

Töötoas antakse edasi algteadmisi filmi ja reklaami võttekohtade otsimisest, pildistamisest ning presenteerimisest esitlemisest režisöörile ja produtsendile.
Osalejatele jagatakse erinevate ajastute ja teemade põhised lähteülesanded, millele vastavaid potentsiaalseid võttekohti järgneva nädala jooksul otsima ja pildistama hakatakse.
Praktikumi lõpuks valmib esialgne fotoülevaade Tartust ja Tartumaast kui võimalikest filmide võttekohtadest, mida kasutatakse Tartu Filmifondi kodulehel filmiprojektide Tartusse meelitamiseks.   Praktikumi läbinutel on tulevikus võimalus lüüa kaasa juba konkreetsete projektide jaoks võttekohtade otsimise protsessis.

Osalejatel on vajalik enda fotokaamera olemasolu ning ligipääs fototöötlustarkvarale (Adobe Lightroom, Bridge, Photoshop).

Töötuba viib läbi Location Manager & scout Hannes Paldrok, kes juhib Tallinnas tegutsevat Eesti ainsat täisteenust pakkuvat lokatsiooniettevõtet Location Unit, mis on kaasa löönud filmidel nagu “Supilinna salaselts”, “Erna läheb sõtta” ning “O2”.  Lisaks on tehtud mitukümmend välismaist reklaami (teiste seas Coca-Cola, Mercedes, Renault, BMW, Sony, Samsung, Lidl): http://www.locationunit.ee/portfolio

Seminari täpne ajakava ja programm Facebookis:
https://www.facebook.com/events/1443252672504418/

Registreerimine koolitusele:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZXyhnX84sEKg3nSi1l7qsI9WgGkfXHZEgS_0Ynb67LdUMkZON0s2U0hESktXVVlFNk1NS1o0UTRWOC4u

Filmide võttepaikade fotografeerimise koolituse viivad läbi Tartu Loomemajanduskeskus, mis haldab Tartu Filmifondi, ja Kõrgem Kunstikool Pallas. Koolitust ja Tartu Filmifondi lokatsioonide andmebaasi loomist toetab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond. Tartu Loomemajanduskeskuse üheks prioriteetseks suunaks on arendada filmivaldkonda ja filmitööstust Lõuna-Eestis nii filmihariduse ja filmiettevõtluse edendamise kui Tartu Filmifondi ja filmitööstuseks vajaliku infrastruktuuri loomise kaudu.