Kaubamärgi valik ja kaitsmine

18. jaanuar, 2016

Sündmuse detailid


Seminar on tasuta.

Seminarile on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajad, FIEd, üliõpilased ja kõik teised asjast huvitatud, kes vajavad põhiteadmisi kaubamärkide vallas. Räägitakse mitte ainult sellest, kuidas käib kaubamärgi registreerimine, vaid ka sellest, mida peab teadma enne kaubamärgi valimist ning kaubamärgi omaniku õigustest.

Kui kaubamärk valida vaid turunduslikest aspektidest lähtudes, võib juhtuda, et tekib probleeme selle registreerimise ja kasutamisega. Seetõttu on hea, kui ettevõttes on olemas inimene, kes oskab juba kaubamärgi valiku käigus pöörata tähelepanu asjaoludele, mille tõttu võib Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keelduda või, mis veelgi hullem, keegi süüdistada teid oma kaubamärgiõiguste rikkumises.

Seminari kava
 9.30–10.10 Kaubamärk – õiguskaitse põhimõtted ja registreerimine Eestis.
Kai Klanberg, esimese rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja
10.10–10.50 Kaubamärgiks sobivad ja mittesobivad tähised.
Ekke-Kristian Erilaid, esimese rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse vanemekspert
10.50–11.10 KOHVIPAUS
11.10–11.50 Teiste isikute varasemad õigused.
Meriliis Varilepp, kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja
11.50–12.30 Kaubamärgi välisriigis registreerimise võimalused.
Janika Kruus, teise rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja
12.30–13.00 Kaubamärgi omaniku õigused.
Liina Sepp, õigustalituse juhataja
13.00– … Individuaalsed konsultatsioonid soovijatele

Lisainformatsioon e-posti aadressil seminarid@epa.ee või telefonil 627 7918.