Kultuuriasutuste teenusedisaini infopäev

09. jaanuar, 2019

Sündmuse detailid


Algamas on uus kultuuriasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm. Programmi oodatakse kultuuriasutusi, kes a) soovivad oma meeskonnas arendada teenusedisaini oskusi ja b) soovivad oma teenuste sihtgruppi laiendada. Nimelt arendatakse programmi raames teenust Eestis elavatele kolmandate riikide kodanikele ehk inimestele, kes ei räägi eesti keelt. Programmi tutvustav infopäev toimub Tallinnas Arhitektuurikatla traforuumis 5. ja Tartus Loodusmaja saalis 7. veebruaril. Üritus kestab kl 11-13. Infopäevade täpse toimumisaja ja -koha kohta leiad rohkem infot Facebookist.

Koosloome ja teenusedisain on lähenemised, mida üha rohkem rakendatakse uuenduslike teenuste planeerimisel ja pakkumisel. Koosloome on protsess, kus teenuste disainimine toimub koostöös teenusepakkuja (kultuuriasutus) ja teenuse sihtgrupiga (kliendiga).

Koosloome ja teenusedisain pakuvad võimaluse näha teisest perspektiivist väljakutseid, mis kaasnevad teenuse planeerimise ja arendamisega, võimaldades paremini mõista, mis toimub tegelikult teenuse pakkumisel ja kuidas klient teenust kogeb.

Koosloome tähendab siinkohal, et töötubades arutatakse läbi ja planeeritakse erinevad teenusearendamise etapid. Lisaks tegelevad osalejad töötubade vahepealsel ajal praktilise kodutööga, mis on vajalik teenuse arendamiseks.

Töötubadesse on sisse kavandatud ka kogemuste ja vahetulemuste jagamise etapid, mis soodustavad teiste kogemustest õppimist. Kogu programm on oma olemuselt väga aktiivne ja eeldab osaliste aktiivset panustamist. 

Koolitusprogrammi tulemusena valmib teenusekontseptsioon, mille toimivust saab mentorprogrammis testida.

Programm koosneb kahest osast. 4-päevase intensiivse kooltiusprogrammi ja koolituspäevade vahele jäävate kodutööde käigus töötatakse välja teenusekontseptsioon. Koolitusprogrammile järgneb kuue kuuline mentorprogramm, kuhu valitakse välja kuus parimat programmis osalevat kultuuriasutust. Mentorprogrammis piloteeritakse ja testitakse kogenud mentorite juhendamisel koolituse käigus valminud teenusekontseptsiooni. Mentorprogrammi valitakse teenusekontseptsioonid esitatud kodutööde ja esitluste põhjal. Hinnatakse nii kirjalikku teenusekirjeldust kui esitlust.

Lisainfo programmi kohta leiad SIIT.