Praktiline turundus

12. jaanuar, 2016

Sündmuse detailid


Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised, ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Õppijad omandavad turunduse ja müügiteadmiste põhiteadmised ja oskused läbi praktiliste harjutuste ja praktikust koolitaja ning erinevate oma valdkonna praktikute käe all. Koolitusprogramm on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Praktilise turunduse programm vastab Sekretär tase 5 kutsestandardi punktile B2.11 ja Juhiabi tase 6 kutsestandardi punktile B2.11. Seetõttu on õppijal õigus küsida õppepuhkust ning eraisikuna tasudes tulumaksusoodustust.

VIDEO: Mida oodata turundusinimeselt?

VIDEO: Kuidas nutikalt turundada väikese eelarvega?

VIDEO: Mis tegevustega saab turundus toetada müüki?

Koolitusprogrammi lõpetanu teab
 • mis on turundus ja miks seda ettevõtmises vaja on;
 • mis on kliendilojaalsus;
 • kuidas teada, mida kliendid soovivad;
 • kuidas koduleht peab toimima;
 • kuidas kasutada Facebooki turunduses;
 • kuidas kasutada blogi turunduses;
 • kuidas kasutada uudiskirju turunduses;
 • mis on turunduskampaania;
 • kuidas planeerida turunduskampaaniat;
 • kuidas viia läbi turundusüritusi;
 • kuidas osaleda messidel;
 • mis on otseturundus;
 • kuidas toimub müügitöö ja mis on selle roll turunduses;
 • kuidas tellida turundusmaterjale.
Koolitusprogrammi lõpetanu oskab
 • selgitada välja klientide vajadusi;
 • kasutada kodulehte ja selle baasstatistikat turunduses;
 • kasutada Facebooki turunduses;
 • kasutada blogi turunduses;
 • kasutada uudiskirju turunduses;
 • koostada lihtsamat turunduskampaaniat;
 • plaanida turundusüritust;
 • tellida turundusmaterjale.
Koolitajad

Koolitusprogrammi juhtivkoolitaja on Anu-Mall Naarits, kes kaasab programmi ka praktikuid erinevatest väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest oma elulisi kogemusi jagama.

Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 15 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012 aastal Lennusadama avamisturunduse eest, olnud turundusteo finaalis 2011 aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. Ta on vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi- ja reklaammaterjalide eest.

Matis Metsala on HTTPool Balticsi Eesti maajuht ning selgitab sotsiaalmeedias tegutsemise põhimõtteid.

Priit Kallas on tegev erinevates internetiprojektides juba 15 aastat. Ta on teinud koostööd selliste ettevõtetega nagu EMT, Elion, Eesti Energia, Peugeot, KSA Silmakeskus, Seesam ja paljud teised.

Mikk Orglaan on kauaaegne Mailbow juht ning teab kõike uudiskirjadest ja nende saatmisest. Mailbow platvormi kasutavad paljud Eesti suurimad turundajad uudiskirjade väljasaatmiseks.

Andre Sevastjanov, kes on Maris Gildeni turundusjuht ning korraldanud paljusid erinevaid kampaaniad brändidele Väike Väänik, What a Fruit, Kass Artur ja teised. Andre oskab jagada kogemusi sellest, kuidas väikese eelarvega edukaid kampaaniad läbi viia.

Tanel Lillepalu töötab turundusüritustele spetsialiseerunud ettevõttes Jolos Events ning on korraldanud kümneid suuri ja muljetavaldavaid kliendiüritusi. Jolos Eventsi klientideks on SEB, EMT ja paljud teised suurettevõtted Eestis.

Daire Heinla töötab praegu HK Scan Estonias AfH direktorina, tal on pikaajaline karjäär erinevates tööstusettevõtetes (AS Balbiino, AS Sangar) ning suurepärane kogemus messide ettevalmistusest ja nendel osalemisest. Daire jagab oma kogemusi edukast messidel osalemisest.

Jaanika Käärst töötab Liikluskindlustuse Fondis, kuid on varem töötanud turunduse valdkonnas Maanteeametis ja Eesti Postis. Jaanika on jagab oma kogemusi otsepostituse kampaaniate korraldamiseks.

Mari-Liis Kallismaa on partner ja juhatuse liige disaini ja reklaammeenete ettevõttes Stillabunt. Mari-Liis jagab parimaid praktikaid reklaammeenete valimise, tellimise ja ladustamise kohta.

Rait Rebane on trükikoja K-Print müügijuht, kelle käest käib läbi sadu erinevaid trükiseid aastas. Rait teab, kuidas saavutada trükiste tellimisel perfektset tulemust ning millega peab arvestama.

Koolitusprogrammi läbiviimine

Koolituspäevad (40 AT) sisaldavad teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet ja praktikute kogemus-näiteid. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitusprogramm sisaldab ühte kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Kodutööl võib kasutada mooduli õppematerjale. Kodusele tööle antakse tagasiside Skype teel.

Praktilise turunduse programm kestab 2 kuud. Selle aja sees on 5 lähiõppe päeva, millele lisandub iseseisev töö 5-10h nädalas, kokku 104 AT kahe kuu jooksul.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Hind 990€+km sisaldab viie koolituspäevade läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt, iseseisva töö analüüsimist ja tagasisidestamist koolitaja poolt