Teenusedisaini meistriklass

26. jaanuar, 2016

Sündmuse detailid

  • Date:
  • Rubriigid:

17.-18. veebruaril viib J. Margus Klaar läbi kogenud teenusedisaineritele suunatud meistriklassi, mille eesmärk on läbi  konkreetse teenuse kaardistuse praktiseerida erinevaid teenusedisaini tööriistu.

Koolituse hind: 200€ (2-päevane koolitus, sisaldab kohvipause ja lõunat ning koolituste materjale).

Koolituse viib läbi J. Margus Klaar

☞ Registreeri koolitusele siin. 

 

Koolitusel keskendume metoodikatele ja tööriistadele, mis teevad arusaadavaks ja mõistetavaks väärtuse, mida klientide kaasamine teenuse arendusprotsessi toob.

Tegemist on praktikumiga, mis baseerub päriselul. See annab võimaluse paremini mõista erinevate disaini tööriistade võimalusi ja kontrollida teenuse parendamiseks püstitatud hüpoteeside paikapidavust reaalsete kasutajate peal.

Kahepäevase meistriklassi tulemuseks on AS Hoolekandeteenustele soovitused teenuse edasiarenduseks ja parenduseks.

Koolituse koht: AS Hoolekandeteenuste Lasnamäe Kodu ruumid ja Arhitektuurikatel (Põhja pst 27A)


Koolitajast:
 Meistriklassi viib läbi J. Margus Klaar Brand Manualist – pikaajalise kogemusega teenusedisainer, kes elab ja töötab Stockholmis.


Klaar on teenusedisaini tutvustava raamatu ”How to have your cake and eat it too” 
autor ja Service Design Awards 2015 žürii liige

 

 

Päevakava 17. veebruar:

9.00 – 9.30 Saabumine ja hommikukohv

9.30 – 10.00 Sissejuhatus

10 – 10.30 Hoolekandeteenuste kogukonnas elamise ja toetatud töö teenus Lasnamäe Kodus

10.30 – 11.30 Teenusedisaini tööriistad

11.30 – 12.30 Teemade kaardistus (issue mapping) ja hüpoteeside püstitus

12.30 – 13.15 Lõuna

13.15 – 13.45 Seotud osapoolte/klienditeekonna hüpoteesid

13.45 – 14.15 Hüpoteeside kokkuvõte ja fookuse seadmine

14.15 – 16.00 Suhtlemine kasutajatega/seotud osapooltega

16.00 – 17.00 Teemade kokkuvõte – mis osutus tõeseks, mis mitte

Kasutatavad tööriistad: issue mapping, persoonad, klienditeekond


Kasutatavad meetodit:
struktureeritud intervjuud, süva-intervjuud, kasutajate vaatlus


Tulemus:
töö hüpoteesidega, kiire valideerimine/ümberhindamine, kokkupuutepunktid, stereotüüpidest vabanemine – näe ja kasuta kliendi sisendit, põhjus-tagajärg analüüs.

 

Päevakava 18. veebruar

8.30 – 9.00 saabumine ja hommikukohv

9.00 – 9.30 Eelmise päeva kokkuvõte, lähteülesande meeldetuletus

9.30 – 11.00 Kasutajateekonna kaart/teemade struktureerimine, probleemide defineerimine

11.00 – 12.00 Empaatiakaart: põhjus-tagajärg analüüs

12.00 – 12.45 Lõuna

12.45 – 13.30 Kasutajateekonna kaardi täitmine

13.30 – 15.30 Hüpoteeside valideerimine/kõrvale lükkamine testides klientidel 

15.00 – 16.15 Ettevalmistus kokkuvõtvaks esitluseks kliendile

16.15 – 16.45 Esitlus Hoolekandeteenuste juhtidele

16.45 – 17.00 Kokkuvõte

Kasutatavad tööriistad: Kasutajateekonna kaart, empaatiakaart

Kasutatavad meetodit: juurpõhjuse analüüs ja idee genereerimine (koosloome), prototüüpimine, testimine, rollimäng

Tulemus: töötades interdistsiplinaarsetes meeskondades, võimaldab see vaadelda erinevatest vaatenurkadest.


Juurpõhjuse analüüs annab soovitused nii eelnevalt kirjeldatud ja kui ka vaatluse käigus ilmnenud probleemide kontekstis.