Tõlkes kaduma läinud Eesti ehk “sibularõnga sündroom”

26. veebruar, 2015

Sündmuse detailid


16. märtsil toimub Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Ülle Leisi ja Geoff Lindsey seminar „Tõlkes kaduma läinud Eesti ehk „sibularõnga sündroom“: Eesti arusaadavas ingliskeelses tõlkes“, mis on mõeldud neile, kes tõlgivad ning neile, kes tõlkeid tellivad ehk kõikidele äriühingutele, asutustele ja organisatsioonidele, kes enda kohta ingliskeelset informatsiooni levitavad. Seminar on inglise keeles.

Esimeses osas vaatleme Eestit selle inimese pilguga, kes eesti keelt ei oska ning peab seetõttu kasutama tõlgitud informatsiooni. On palju õnnestunud tõlkeid, kuid on ka palju selliseid, kus soovitud sõnum on võõrkeelse kliendi jaoks raskestimõistetav või eksitav. Kui poeriiulil oleva  kauba pakendil on vigane või arusaamatu tekst, siis võib klient otsustada mõne teise toote kasuks. Inglise ajakirjanduses ja tarbijakaitsesaadetes rõhutatakse palju seda, et pakendil olevad kirjavead on märk võimalikust piraattootest.  Suurepärase toote või teenuse nimel tehtud tööle ja investeeringutele võivad niisiis saatuslikuks saada  vajakajäämised tõlkes, mille tõttu loodu sihtmärgini ei jõua.Arutleme näidete najal, kas ja kuidas tõlked toimivad ning räägime, mida võiks arvestada ja teha, et tõlgete sõnum paremini sihtgrupini jõuaks.

Teine osa on praktiline töötuba, kus analüüsime näiteid ning töötame osalejate materjalidega.

Täpsem informatsioon seminari kohta on manuses. Soodushind on kuni 4. märtsini.

https://www.facebook.com/events/342930649241423