Vesinik kui uusi võimalusi pakkuv energiakandja kliimamuutuste ohjeldamisel

14. oktoober, 2019

Sündmuse detailid


Ootame osalema arhitektuuri- ja disainiala inimesi, samuti insenere ja loovalt mõtlevaid inimesi.

Käesolevaga kutsume Sind osa võtma Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit õpitoast 30.oktoobril 2019 kell 10.00 – 17.00 Tehnopoli ruumides Mustamäel aadressil Teaduspargi 6/1, ruum Saturn.

NOTS projekti raames keskendume kliimaambitsiooni realiseerimise võimalikele lahendustele uute tehnoloogiate ja energiakandjate kontekstis. Seminar on pühendatud vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamisele mitmesugustes majandussektorites. Eesti kliima-ambitsiooni eesmärgiks on jõuda 2050.aastaks süsinikuneutraalse majanduseni, et kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele  kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja uute tehnoloogiate rakendamise kaudu. Selle eesmärgi saavutamisel on igaühel meist võimalik kaasa lüüa. Innovaatilised  mõtted ja kandvad ideed on need, mis viivad meid edasi. Õpituba pakub ka Sulle võimaluse arendada oma loovust heade mõtete väljaütlemisega.

Päeva esimeses pooles on plaanis vesiniku-alased ettekanded. Pealelõunal teevad kõik grupitööd teemal Widen the Market. Seejuures kasutatakse lahenduste leidmiseks loovaid tehnikaid ja innovaatilisi ideid käesoleval ajal kiirelt areneva puhta, ohutu ja jätkusuutliku energia lahenduste ulatuslikuks kasutuselevõtuks. Need talletatakse ja säravamatest ideedest tehakse kokkuvõtted. Õpitoa seda osa juhib innovatsiooni ja loovuse arendamise valdkonna ekspert Rootsist. Sestap toimub  pealelõunane töö inglise keeles.

Ootame osalema arhitektuuri- ja disainiala inimesi, samuti insenere ja loovalt mõtlevaid inimesi.

Üritusele registreerimiseks kasuta linki. Õpitoa päevakava tulekul.

Registreerimine on avatud kuni 24.oktoobrini. Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud 30…35 osalejaga.

Päevakava

Aeg Ettekanded Lektor
9.30 – 10.00 Seminari osavõtjate registreerimine Mustamäel, Tehnopoli majas. Kohv, tee  
10.00 – 10.10 Projekti NOTS – “Nordic Open Creative Energy Summit ” tutvustamine. Overview on the content of NOTS projekt Charlotte Askari, Rootsi Vesinikuühing (Vätgas Sweden),   Tiit Kallaste, Eesti Vesinikuühing
10.10 – 10.25 Tervitussõnad Tehnopolise poolt. Tehnopol kui uute ideede genereerimise ja start-up firmade initsiaator Ragmar Saksing, Tehnopoli juhataja
10.25  – 10.50 Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu tutvustus. Vesinik ja kütuseelemendid transpordi-sektoris. Näiteid  Euroopast ja maailmast Ain Laidoja, Eesti Vesinikuühingu

tegevjuht

10.50 – 11.15 Vesinik kui efektiivne energiakandja kõigis majandusharudes Tiit Kallaste, Eesti Vesinikuühing

 

11.15 – 11.45 Arenguvisioonid teel kliimaneutraalsuseni. Marek Starndberg, TEA
11.45 – 12.00 Vesiniku kasutusalad – droonid ja nende poolt pakutavad võimalused Marek Alliksoo, SkyCorp OÜ
12.00 – 12.30 Loovus kui uue maailmakäsitluse alus. Sissejuhatus grupitööle Eva Leemet, Loov Eesti MTÜ
12.30 – 13.15 LÕUNA  
13.20 – 15.30

 

Workshop for encouraging the creativity: (Loovuse arendamise õpituba) Widen the Market, exploring through the Disney model. First session. Participants will be divided into groups Anna Grcelec, University of Gothenburg
15.30 – 15.50 Sirutuspaus, kohv, tee  
15.50 – 16.45 Loovuse arendamise õpituba: Widen the Market, exploring through the Disney model, Second session Anna Grcelec, University of Gothenburg
16.45 – 17.00  Seminaripäeva kokkuvõte, tulemused.

Summary of the day, conclusions.

Charlotte Askari, Anna Grcelec, Tiit Kallaste

Projekti NOTS õpituba korraldatakse Rootsi ja Eesti Vesinikuühingute koostöös Rootsi Instituudi toetusel.

Heade soovidega,

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing, www.h2est.ee

Kontakt: Tiit Kallaste, tiit.kallaste@h2est.ee