Festival “Valguslahendused ja – disain linnaruumis”

04. aprill, 2013

Aprillis tähistatakse rahvusvahelist maastikuarhitektuuri kuud, mil kulmineeruvad erinevad rahvusvahelisel ja lokaalsel tasandil üritused. Tartus peetaval 2013. aasta aprillikuu keskmes on valgusdisain ja valguslahendused avalikus ruumis.Festival mõjub väliruumi rikastava sündmusena, mis kutsub avastama, kaasa mõtlema ja looma ka edaspidi.

Käsitletav teema puudutab kõiki inimesi, kes vähemal või suuremal hulgal meid ümbritsevat keskkonda tarbivad. Programmis pööratakse tähelepanu valgusalase teadlikkuse tõstmisele nii ruumi tarbijate kui ka ruumi kujundajate ja loojate hulgas. Valguslahendustel on ruumi tajumisel äärmiselt oluline roll. Kuivõrd atraktiivne ja meelepärane mõni paik selle läbi on. Lisaks tulevad mängu ruumi meeldejäävus ning millised emotsioonid tekivad ruumi kasutades, kasvõi osana koduteest kasutades. Valguse puudumisel või selle liigsel kasutamisel on kahtlemata psühholoogiline mõju.

Päevakorda on tõusnud  energiasäästlikumad lahendused, mis eeldavad professionaalsemaid teadmisi ja oskuseid neid rakendada. Analüüsitakse säästlike tehnoloogia kasutamist Tartu linnaruumis ja esitatakse Tartu Linnavalitsusele ettepanek koos lahendusega mõne tihedalt kasutatava piirkonna valguslahenduse muutmiseks.

Valguslahenduste läbi saavutav esteetiline nauding võiks kujuneda lahutamatuks osaks ruumi planeerimisel. Sellealaste teadmiste ja võimaluste tutvustamine läbi erinevate ettevõtmiste aitab viia inimesteni arusaama, kuidas hinnata hästi lahendatud valguslahendusi ja innustada ka linnaruumi kujundajaid pakkuma hästi lahendatud tulemust. Tulemust, millest tunneksid rahulolu kõik osapooled.

13. Aprill seminar „Valgus linnaruumis”

Seminaril astuvad üles oma ala asjatundjad, kes tutvustavad erinevaid valgusdisaini aspekte ja filosoofiat. Kuulajaskonna küsimused annavad võimaluse luua elava arutelu, mille kaudu seni tundmatud teemad saavad lahti seletatud. Seminar leiab aset klubi Kink Konk (Vallikraavi 4, Tartu) ruumides. 

Päevakava:

13:00 Avasõnad. Anna-Liisa Unt (EMÜ maastikuarhitektuuri õppejõud) “Valguslahendused ruumikujundamise protsessis”

13:45 Joan Tähven Vene “Hajus valgus versus otsene valgus”

14:15 Priit Tiimus (Tipriit Disain) “Valgusdisain ja praktika”

14:45 – 15:45 Lõunapaus

15:45 Margus Triibmann (Keha3) “Valgusallikate disain ja kohalikud projektid”

16:15 Endo Sarapson (TPG Baltics) “Valgustuse restaureerimine ajaloolistes linnaosades”

16:45 Taavi Liivandi (Elektroskandia) “Energiasäästlikud lahendused linnaruumis”

17:15 Mario Mars (TTÜ Füüsikainstituudi professor, Tallina Tähetorn) “Kuidas tekib valgusreostus ja miks peaks see meile korda minema?”

Lisaks teoreetilisele poolele rikastavad Tartu linnaruumi mitmed valgusest ja valgustusest lähtuvad linnainstallatsioonid.

Aprill kui rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kuu kuulutati välja 2006. aastal Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Liidu (IFLA) poolt. Eestvedajad näevad jätkuva iga-aastase üritusena toimuvat maastikuarhitektuuri kuud väliruumi rikastava sündmusena, mis kutsub avastama, kaasa mõtlema ja looma ka edaspidi.

Eestis toimub maastikuarhitektuuri kuu tähistamine viiendat aastat. Iga aastaga on ettevõtmised üha rohkem avalikkusele suunatud ja põhjalikumalt läbi mõeldud. Programmi eestvedajateks on MTÜ Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS).