EAS kutsub mittetulundusühendusi mentorprogrammi

02. detsember, 2010

 

alt EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi, et tõsta ühenduste juhtimisvõimekust ja professionaalsust. EAS viib programmi läbi kolmandat korda, programmi kestuseks on üks aasta.  Mittetulundusühenduste mentorprogrammi kaasrahastatakse Siseministeeriumist ja Euroopa Sotsiaalfondist.

Mentorprogrammi tegevused on suunatud juba mõnda aega tegutsenud mittetulundusühendusele, kes soovib arendada organisatsiooni ja selle juhtimiskvaliteeti. Mentorprogrammi raames saab iga ühenduse juht endale personaalse mentori, mentorpaari tööd toetavad igakuised koolitused ja seminarid.

„Kui alustavatele ühendustele pakume baaskoolitust ja veidi kogenumatele ühendustele koolitusi mittetulundusühenduste arenguprogrammi raames, siis mentorprogramm on suunatud ühendustele, kes soovivad oma organisatsiooni juhtimiskvaliteeti tõsta terviklikumalt, kui seda võimaldavad tavapärased koolitused. Programm võimaldab keskenduda iga konkreetse ühenduse spetsiifilistele vajadustele ning seeläbi saavutada paremaid tulemusi selle arendamisel,“ kommenteeris EASi juhatuse liige Tarmo Leppoja. „Varasematel aastatel mentorprogrammis osalenutelt saadud tagasiside kinnitas, et ettevõtmine on vajalik. Lisaväärtusena kogevad osalenud ühenduste juhid koostööst tekkinud sünergiat, mis lõpetanud lendude puhul on  jätkunud ka peale programmi ametlikku lõppu,“ lisas Leppoja.

Möödunud aastal osales programmis 10 mentorpaari, kelle tegevusvaldkonnad ulatusid turismi- ja sotsiaalvaldkonnast kaitse ning julgeolekuni. Tänavu võimaldab EAS koostööd kuni 15 mentorpaarile.

Programmis mentiina osaledes saab aastaks personaalse mentori, kes aitab organisatsiooni arenguvajadusi kaardistada ning annab tagasisidet tegevuste elluviimisel. Kandideerijalt eeldatakse, et juhitav ühendus soovib arendada ja laiendada oma tegevust ning on tegutsenud avalikes huvides vähemalt kaks aastat.

Programmis mentorina osaledes saab arendada juhendamise ning tagasisidestamise oskusi ning anda panus kodanikuühiskonna arendamiseks Eestis. Mentoriks kandideerijalt eeldatakse vähemalt 5-aastast organisatsioonijuhtimise kogemust, mittetulundusühenduse käivitamise ja arendamise kogemust ning valmisolekut jagada oma teadmisi kuni 8 tundi kuus.

EASi mentorprogrammi eesmärgiks on mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõstmine, sh ühenduste tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine ning ühiskonnas heategevuse ja kogukonna hüvanguks tehtava vabatahtliku töö väärtustamine.

Kandideerimine toimub avalduse ja elulookirjelduse alusel ning on avatud kuni 31.12.2010. Rohkem infot programmi ja kandideerimistingimuste kohta ning ankeedi leiab www.eas.ee/mtymentorlus.

2009/2010 programmis osalenud mittetulundusühendused (mentii – mentor):

Kristina Joost, MTÜ Convictus – Asko Talu

Kaisa Tikk, Dream Foundation SA – Asko Talu

Evelyn Valtin, Eesti Loomakaitse Selts – Helve Remmel

Katre Riisalu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing – Heinart Puhkim

Ingrit Kera, MTÜ Läänemaa Turism – Kai Amos

Piret Peters, MTÜ Parimad Võimalused – Terje Kross

Sigre Andreson, MTÜ Seto Käsitüü Kogo – Monika Prede

Anu Eslas, Eesti Nato Ühing – Kalle Kask

Christine Marcus, Eesti Golfi Liit – Jüri Järv

Juko-Mart Kõlar, Eesti Muusika Eksport MTÜ – Oove Allmaa