Garage48 Hardware & Arts 2016 arendusnädalavahetus kutsub osalema

11. jaanuar, 2016

Garage48, Tartu Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia kutsuvad 5.-7. veebruar 2016  Tartu Ülikooli Füüsika Instituuti (Ravila 14c, Tartu, Eesti) Garage48 Hardware&Arts 2016 arendusnädalavahetusele.

Garage48 Hardware & Arts 2016 on 48-tunni formaat, kus esimestel tundidel välja käidud ideed kohapeal mehitatud töögruppides kahe ööpäevaga prototüübiks vormitakse. Arendatakse nutikaid riistvaralisi lahendusi tuues kokku omavahel uue tehnoloogia, tarkvaraarenduse ja disaini.

Garage48 H&A erineb tavapärastest arendus­nädalavahetustest selle poolest, et kõik töögrupid peavad tegema käegakatsutava prototüübi. Et toode looks majanduslikku ja kultuurilist lisandväärtust, on peale hea idee vaja ka suurepärast teostust ja sellele pannakse 48-tunnisel arendus-maratonil palju rõhku.

Arendusnädalavahetusele oodatakse nii tudengeid kui ka tegevspetsialiste. Registreerimissüsteemiga balansseeritakse erinevate erialade inimeste osavõtt. Ka mentorite värbamisel jälgitakse vajalike erinevate alade esindatust.

H&A on tänuväärne nii erinevate distsipliinide loogilise ja kiire lõimijana kui ka alles õppivate tudengite ning juba aastaid tööturul tegutsevate professionaalide ühendajana. Nädalvahetuseks varutud elektroonika- ja disainmaterjalid, kasutusse antud digilabor, 3D printerid ja laserlõikusmasinad, kogenud mentorid ning osalejate nutikus ja kohanemisvõime annavad ühest küljest võimaluse idee kiireks teostuseks, teisest küljest tekib ka nõudlikkus lõppresultaadi osas, millele lisab omakorda pinget Garage48 hackathon’ga kaasas käiv võistlusmoment.

Eelmisel H&A arendusnädalavahetusel (6.-8.02.2015, TÜ Physicumis) oli kokku 140 osalejat: elektroonika- ja mehatroonikainsenerid, tarkvaraarendajad, disainerid, arhitektid, turundajad ja visionäärid. Koos mentorite, korraldajate ja vabatahtlikega kokku ca 180 inimest. Pingelise ideemaratoni lõpus esitleti avalikkusele kokku 18 teostatud ideed: droonide laadimisjaam, vibreeriva sensoriga nn teine nahk muusika tunnetamiseks, magnetvälja anomaaliaid arvestav militaarotstarbeline tulejuhtimisseade, jõutreeningu statistika kogumise ja tõhususe tagasisidevahend, VJ kontrollpult, mobiilselt juhitav mänguasi koertele, animeeritud mõõdulint, nutitelefonist juhitav elektri väljalülitaja, automatiseeritud aiandussüsteem, meeleolu loov LED-lampidega napsukandik, sirge rühi hoidmist meeldetuletav seade, elektrooniline lasketreener, erinevate ülesannete täitmist võimaldav väiketank, interaktiivne kõnetreener lastele, pudruautomaat, hulkuvatest mesilastest märkuandev sülemilõks, robootika algtõdede õpetamisvahend koolieelikutele, automaatne ja kontrolliv toitmissüsteem kanadele.

H&A viiakse läbi (sh ettevalmistavad ja järeltegevused) Garage48 väljatöötatud metoodika järgi, seda H&A eesmärgile kohandades. H&A jaoks tellitakse eraldi tehnoloogia- ja disainmaterjale. Kohapeal kasutatakse aktiivselt digilaborit, materjalide töötlemiseks teadusteatri ruume, kohale on tellitud 6 3D printerit (Massportal Lätist), kokkulepped on laserlõikust vajavate maketidetailide jaoks Tartus Eccomiga.

H&A saab garage48.org lehel oma kodulehe, kus on kajastatud põhiinfo. Analoogiliselt eelmise korraga planeeritakse ka sel aastal avalikust lõpuesitlusest otseülekanne.

Ürituse koduleht: http://garage48.org/events/hardware-and-arts-2016
Registreerimine: https://www.amiando.com/hardware-and-arts-2016.html