Gianpaolo Fusari: Usun, et Eestis suureneneb edukate startupide arv

07. november, 2012

gianpaolo_fusari

Olen kindel, et Eestis suureneb edukate startupide arv väga kiiresti, kui jätkate TeamLabi sarnaste algatuste elluviimist,” rääkis Gianpaolo Fusari Loov Eestile. Loe edasi »

Eelmisel nädalal väisas Eestit disainer  Gianpaolo Fusari Londonist Royal College of Arts’ist. Gianpaolo oli külaliseks disainile keskendunud Loov Eesti ja Briti Nõukogu igakuiselt korraldataval Kella viie tee vestlusõhtul. Nädalavahetusel juhendas ta meeskondi tootearendusele pühendatud nädalalõpul TeamLab.

“Mulle jättis Tallinn väga hea mulje, sest eestlastel on palju häid ideid, samuti on ettevõtlusele – eelkõige loomemajanduse võtmes suunatud algatusi palju. Olen kindel, et Eestis suureneb edukate startupide arv väga kiiresti, kui jätkate TeamLabi sarnaste algatuste elluviimist,” rääkis Gianpaolo Loov Eestile.

“Kui rääkida TeamLabil osalenud projektidest, siis tooksin ka ise esile Anna Aleksejeva võidutööd, laste pesemistooli. Idee on väga lihtne ning toote järele on vajadus, mistõttu on sel suur potentsiaal muutuda tiraazheeritavaks tooteks. Soovitan kindlasti toote patendeerida niing CE märgistus taotleda, samuti prototüüpi enne tirazheerimist tesida,” kiitis ideed Gianpaolo.

“Väikese välise abi näol suudaksid oma toote arendust kiirendada ka teised. Mulle jättis hea mulje projekt Mobiilne mängutuba ning  laserlõigatud kujunditest arendav lastemäng, samuti tooksin välja kohvipakkidest valmistatud kotid,” arutles Gianpaolo.  “Projektid olid oma loomult väga erinevad alustades toodetest ja lõpetades teenustega ning hõlmates käsitöö valdkonda kuni tööstuslahendusteni. Soovin kõikidele jõudu oma ideede arendamisel!”

Disainer Gianpaolo Fusari erialaks on inimestele keskendunud disain. Täna töötab ta keskuses The Royal College of Art Helen Hamlyn Centre for Design, mis tegeleb inimestele keskendunud disaini uuringutega Londoni Royal College of Arts’is. Sealne valdkondadeülene disaineritest, inseneridest, arhitektidest, antropoloogidest ning kommunikatsiooniekspertidest koosnev meeskond viib läbi disainiteemalisi uuringuid ja projekte. Lisaks kuulub Gianpaolo koos sarnase mõtteviisiga disainerite ja inseneridega rahvusvahelisse disainkollektiivi BREADhttp://www.bread.uk.com/, mis ühendab kõrgtehnoloogia ja disaini alates tavatoodetest lõpetades erilahendustega.