Haridus-, multikultuursus- ja ökoturismiprojekt Red Riding Hoods otsib vabatahtlikke

19. august, 2013

544705 506112729469353 372865923 nHaridus-, multikultuursus- ja ökoturismiprojekti Red Riding Hoods (Punamütsikesed) koostöös programmiga Euroopa Noored (Euroopa Liidu kodanikuhariduse noorteprogramm) otsib projekti osalejad talgudeks, noori vanuses 18-26, perioodil 26 august kuni 3 september. 

Projekt koosneb kahest osast. Esimeses etapis (augusti lõpus / septembri alguses 2013. a.) on plaanis külastada Peipsi küla Ida-Virumaal ja mereäärset küla Pärnumaal. Teine etapp toimub 2014.aasta juulis ning hõlmab piirkondi Harjumaal ja Võrumaal. Iga etapp kestab 9 päeva, millest 4 päeva veedetakse mõlemas külas ning 1 päev relokeerutakse. 

Nii osalejad kui vabatahtlikud tutvuvad projekti raames eluga valitud külades, uurivad nende eluviisi, traditsioone, ajalugu ja õpivad erinevate käsitöövõtteid. Õppeprotsessi vältel integreeritakse projekti ka meistreid/spetsialiste naaberküladest ja erinevatest meistrikodadest. 

Põhiline probleem, mida projekti läbiviimisega lahendatakse on tänapäeva noorte liigne linnastumine. Osalejad saavad võimalikult selge ettekujutuse, kuidas inimesed elavad külades, kogudes lugusid, mälestusi ja folkloori. Projekti vältel dokumenteeritakse kohalike elanike teavet ja esitatakse edasiseks töötlemiseks Eesti Rahva Muuseumi. 

Projekti teine väga oluline tähelepanu valdkond on looduse tundmine – milline on ökoturismi ja looduslike materjalide kasutus ja tehnoloogia võimalused külades. Õppeprotsess toimub mitmekultuursel taustal ning läbi omavahelise suhtlemise. 

Laiemalt on projekti eesmärk tutvustada noortele kultuurilist mitmekesisust meie riigis ja olla osaline talgutel, mille läbi saavad abi ja tuge mitmed talud ja selles elavad eakad. Talgute raames suunatakse erinevas vanuses ja regioosse tasutaga inimesi rahvusliku identiteedi (eesti ja vene) paremale mõistmisele ning selle läbi õpetatakse rohkem väärtustama nii osaleja enda, kui ka teiste osalejate kultuurilist tausta. Kultuuriliste erinevuste väärtuste tundmine ja parem mõistmine aitab edendada vastastikust austust ning arusaamist, mis on alustalaks tervikliku ning vastutusrikka kodanikuühiskonna tekkeks meie riigis. 

Tuleval õppeaastal soovime külastada ka erinevate õppekeeltega koole, kus jagame projektist saadud kogemusi ja teadmiseid. Tutvustame maalelu ning näidatame projekti jooksul filmitud dokumentaalfilmi. Plaanis on ka töötubade korraldamine.  

On tähtis märkida, et projekt ei ole ühesuunaline! Lisaks info kogumisele ja küsimuste püstitamisele, soovime, et nii korraldajad kui ka osalejad jagaksid ka oma elukogemusi, kasulikke teavet, visiooni jne. 

Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kohapealseid kulusid – koolitused, elamine ja toitlustamine on 100% rahastatud Euroopa Noored (Youth in Action) Eesti büroo poolt.

Juba eelpool mainituna on projekti oluline osa eakate külaelanike abistamine. Projektis osalejad osutavad talgutel igakülgset (nii majapidamistöödes kui aia- ja talu korrastamisel) abi ning saavad eakatelt omakorda teavet ning kogemust küla eluolu kohta. Osalejad jagunevad paarideks, abistades kahekaupa ühte majapidamist. Loodame, et lisaks folkloorile ja lugudele jagavad külaelanikud meiega ka traditsioonilisi retsepte ning marjade ja köögiviljade traditsioonilise säilitamise võtteid.

Projekti taotlemiseks täida ankeet: https://docs.google.com/forms/d/1tlmkkItuL3hA1l8cS70vRKMJjrGAyMIkSB7qTFKBQCQ/viewform

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Red-Riding-Hoods-Youth-in-Action-Programme/505662852847674