HEI: Google, Exalead ja veel üheksa ettevõtet vajavad abi uudse otsimootori väljatöötamiseks

12. oktoober, 2010

Projekti iSearch raames on välja arendamisel uue põlvkonna otsimootor, mis oskab hallata erinevaid multimeedia andmeid – pildid, 3D-mudelid, audio, video, GPS-koordinaadid, temperatuur jpm. Projektis osalevad 11 partnerit üle maailma, teiste seas ka Tehnopoli ettevõte Euprocom OÜ. Euprocom, mille emaettevõte on JCP-Consult SAS Prantsusmaal, ootab infot huviliste kohta, kes projekti lähteinfo kogumisel osaleda sooviksid.

Projekti eesmärk on välja töötada lahendus, kus otsing ei toimu enam ainuüksi tekstirea sisestamisel, vaid hõlmab ka näiteks vaba käe jooniseid, audio- või videolõike, GPS-koordinaate või hoopis emotsioone. Kõiki elemente saab sisestada grupeerituna ja otsimootor arvestab tulemuse näitamisel kogu andmepilvega.

Otsimootori prototüüp on esialgu suunatud professionaalsele kasutajatele, kelleks on esmajärjekorras valitud  muusikud, mööblidisainerid ja arvutimängude arendajad. Näiteks saab uudse otsimootori abil mööblidisainer sisestada oma disainitud toote fotot, lisada värvivalikuid, materjali, hinnaklassi ja palju teisi parameetreid ning seejärel otsida tootele kõige paremini sobivaid detaile. Sama loogika alusel saab näiteks arvutimängu arendaja otsida mängudele sobivaid graafilisi lahendusi, helisid vms.

Praegu otsib uudse otsimootori arendusmeeskond potentsiaalsete kasutajate abi ja tagasisidet üle terve maailma. Kui tunnete, et sooviksite projekti õnnestumisse panustada ja kuulute professionaalse otsimootori kasutajate sihtrühma, siis olete teretulnud võtma ühendust aadressil roman.kaurson@jcp-consult.com Teile edastatakse küsimustik, millele vastamisel saate hiljem ligipääsu iSearchi arhitektuuri spetsifikatsioonile.