HEI: Ministeerium kutsub ettevõtluskeskkonna parandamiseks ideid jagama

28. september, 2010

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) koos EAS-iga kutsub ettevõtjaid ning ettevõtlushuvilisi jagama mõtteid ja esitama ideid, mille abil aidata kaasa Eesti ettevõtluse arengule.

MKM ning EAS soovivad ettevõtjatelt ja ettevõtluse teemadel aktiivselt kaasa mõtlevatelt inimestelt saada tagasisidet selle kohta, milliste probleemidega ettevõtja või ettevõtlus nende arvates praegu laiemalt silmitsi seisab, ning ideid, kuidas läbi ettevõtja teadmiste parandamise või teadlikkuse suurendamise neid probleeme lahendada.

Online-küsimustik koosneb kolmest lühikesest näitest ja neljast küsimusest ning vastamine võib aega võtta umbkaudu viis kuni kümme minutit. Oma ideed saab kirja panna siin: http://www.surveypirate.com/SurveyPage.aspx?RespondentGuid=36b39e16-170c-490f-82d6-8a89a1c6873f

Parimad ideed lisatakse „Ettevõtluse- ja innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi” raames elluviidavate tegevuste nimekirja. Programmi eesmärk on erinevate teadlikkuse ning teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud tegevuste kaudu Eesti majanduse ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tõstmine ja teadmistepõhisesse ühiskonda üleminek.