HEI: Selgusid parimad noored leiutajad

21. detsember, 2010

2010. aasta noorte leiutajate riikliku konkursi võitjate vahel jagati preemiatena kokku 400 000 krooni väärtuses.

Selleaastasele konkursile teemal „Aitame abivajajaid!” esitati 588 tööd 75 koolist, neist 207 nooremas vanuserühmas (1.–4. klass), 334 keskmises (5.–9. klass) ja 47 vanemas vanuseklassis (10.–12. klass). Konkursile saadeti valdavalt leiutise joonised ja kirjeldused, kuid ka mõned valmis prototüübid.

Õpilased olid leidnud väga erinevaid lähenemisi abivajajate abistamiseks. Näiteks pakuti välja suuskadega vanker, organismis erinevate ainete sisaldust mõõtev käekell või riietele pihustatav vedelik, mis toimib helkurina. Igipõlisele ühe soki kadumise teemale leiutati lahendusena sokinöör, kuhu kõik sokid enne masinassepanekut kinnitada. Keskkooli parima töö autor Ott Soovik Võrust mõtles välja lamp-suitsuanduri, mis informeerib tulekahjust ka vaegkuuljaid.

Konkursi töid hindas kümneliikmeline komisjon AHHAA juhataja Tiiu Silla juhtimisel, kuhu kuulus nii disaini, tehnoloogia kui ka haridusega seotud inimesi. Välja jagati 400 000 krooni ulatuses rahalisi preemiaid nii leiutajatele kui nende juhendajatele ning 25 parimat leiutajat on oodatud 2011. aasta suvel toimuvasse noorte leiutajate suvekooli. Parimaks kooliks tunnistati Tallinna Reaalkool, kes saab esemelise preemia kuni 40 000 krooni väärtuses.

Kolmandat korda toimuvat konkurssi korraldasid SA Archimedes, SA Teaduskeskus AHHAA ning haridus- ja teaduministeerium, eriauhindu andsid lisaks välja Ameerika Suursaatkond ja inva-abivahendeid tootev ettevõte OÜ EQUA.