HEI:Eesti Kunstiakadeemia tudengid otsisid lahendust alajaamade grafiti probleemile

23. detsember, 2009

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala tudengid töötasid välja nüüdisaegsete alajaamade disainlahendused, mis sobivad miljööväärtuslikesse piirkondadesse ja vähendavad ka grafiti probleemi. Tallinna linnadisaineri Urmas Kaldaru sõnul ei sobi traditsiooniline alajaam alati linna miljööväärtuslikesse piirkondadesse ning lisaks kimbutab tehnorajatisi kõikjal linnas ka grafiti probleem ning seetõttu kutsus Tallinna linn kokku töögrupi, kelle ülesandeks oli leida probleemidele parim võimalik lahendus.

Lahenduse väljatöötamisel osalesid Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini tudengid (bakalaureus, ERASMUS ja magister), kes said konkreetse lähteülesande, pakkuda välja eri tüüpi alajaamade ning jaotus- ja liitumiskilpidele keskkonda sobituvad ja grafitikindlad disainlahendused. Lisaks pidid pakutavad lahendused järgima alajaamadele esitatud tehnilisi tingimusi ning täiendama olemasolevat alajaama kesta.

Konkursile laekus 19 tööd. Tudengite töid hindas komisjon, kuhu kuulusid Tallinna linna esindajad, Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini õppejõud ja Eesti Energia töötajad. Välja sai valitud kolm võidutööd. Magistriõppe töödest pakkus parima ja kõige läbimõelduma lahenduse Lauri Hirvesaar, Erasmuse tudengivahetuse programmi tudengitest oli parim Tšehhi tudengi Alžbeta Zimmerova maapiirkonna alajaamade lahendus ja bakalaureuste töödest oli parim tandemina sündinud lahendus Maarja Mõtuselt ja Vilja Juursalult.

Võidutööde autorid saavad 5000 krooni preemiaraha ning väljatöötatud disainlahenduse ellu viimisel tehakse eelisjärjekorras koostööd tudengitega, mis pakub töö autorile reaalse töökogemuse.

Eesti Kunstiakadeemia tudengite juhendaja dotsent Sixten Heidmetsa sõnul on võidutöödes tunda uudseid, detailideni läbimõeldud lahendusi, mis raskendavad või välistavad alajaama hoonete ja kilpidele seintele grafiti tekke. Võitnud lahendused rikastavad elukeskkonda, suhestudes pieteeditundeliselt olemasoleva ümbrusega, olles samas nooruslikult värsked.

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive julgustas aga ka teisi suurettevõtteid analoogseid projekte ette võtma ning tunnustas tudengite pakutud lahendusi kõrgelt. „Tudengite huvi energeetika teemade vastu ja panus tootedisaini loomisesse on muljet avaldav,” sõnas Liive. „Eesti tootedisaini tulevikule pühendumine ja põhjalikkus jättis väga hea mulje, meie ootused olid väga kõrged ja mitmed tööd isegi ületasid neid.”

Esimesed alajaamad püstitatakse nendesse miljööväärtuslikesse piirkondadesse, kus grafiti probleem on kõige aktuaalsem.

Loe HEI uudiskirja siit.