Hõimupäeval toimub Helsingis esmakordne soome-ugri disainipäev

18. oktoober, 2012

Laupäeval, 20. oktoobril, toimub Helsingis esmakordne soome-ugri disainipäev, mille eesmärgiks on tutvustada etniliste mõjutustega disaini (etnodisaini) võimalusi ja väljakutseid soome-ugri rahvaste näidetel.

Soome-ugri disainipäeva peakorraldajaks on Sukukansojen Ystävät RY (Helsingi) koostöös MTÜ U-Pööre ja Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ning Leningradi Oblasti Põlisrahvaste Keskusega.

Seminari peaesinejaks on Soome tuntuima tekstiili- ja rõivadisaini ettevõtte Marimekko juhtiv moedisainer Noora Niinikoski.

Eesti disainereid esindab seminaril ettekandega rahvarõivaste mõjust kaasaegses eesti moedisainis Eesti Kunstiakadeemias 2012.a samal teemal magistritöö kaitsnud Piret Puppart, kes töötab hetkel Eesti suurimas rõivatööstusettevõttes Baltika Montoni kaubamärgi disainerina. Lisaks esinevad ettekannetega saami disainer Inka Laiti (Saami Hariduse Instituut), ning udmurdi disainer Polina Kubista. Seminari lõpetab paneeldiskussioon, mille käigus arutatakse võimalusi koostöö tihendamiseks hõimurahvaste disainerite vahel.

EKA Disainiteaduskonna dekaani prof Lylian Meistri sõnul on EKA tudengeid kaasavad soome-ugri uurimisreisid toimunud järjepidevalt 35 aastat ja eesti rahvakunsti tundmine on olnud oluline osa disaineri koolitusest.

“Siiski on disain olemuselt universaalne nähtus, mille puhul on tihti raske määratleda isegi kontinenti. Seda enam pakub meile üritust korraldava partnerina huvi, kuivõrd disainis saab üldse kajastuda ja disaini kasutamise tulemusena sündivaid tooteid ja teenuseid rikastada hõimukultuur,” sõnab Meister.

Soome-ugri disainipäev toimub Kultuuride muuseumis Helsingis (Tennispalatsi, Eteläinen Rautatiekatu 8) 20. oktoobril kell 11 – 15.  Hõimupäevade programm jätkub samas kohas kell 18 esindusliku kontserdiga, kus astuvad üles muusikud Soomest (Ailu Valle, Juulia Salonen), Karjalast (Santtu Karhu, Onu Fedja), Udmurtiast (Svetlana Rutškina) ja Eestist (Aapo Ilves).

Osavõtt soome-ugri disainipäevast ja hõimukontserdist on tasuta. Eesti huvilistel palutakse eelnevalt registreeruda aadressil oliver@u-turn-ngo.eu või telefonitsi 513 2992 (Oliver Loode, MTÜ U-Pööre). Rohkem infot soome-ugri disainipäevast: http://sukukansat.mafun.org/designday

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on katkematult tegutsenud 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks kompetentsikeskuseks. EKA tegeleb peale aktiivse õppe-ja teadustöö ka loometööga ning pakub Avatud Akadeemia kaudu taseme- ja täiendkoolitust. Eesti Kunstiakadeemias õpib hetkel üle 1200 tudengi, kellest mitmed täiendavad end õppetöö vältel väliskõrgkoolides. EKA teeb koostööd ligi 150 välisülikooliga ning on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige.  Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse ellukutsuja ja asutajaliige.

Lisateave www.artun.ee

U-Pööre

U-Pööre on sõltumatu mittetulunduslik ühin, mille missiooniks on kaasa aidata vabama, ausama ja vastutustundlikuma ühiskonna edendamisele.

Lisateave http://u-poore.blogspot.com

Sukukansojen Ystävät RY (Sugurahvaste Sõbrad)

Sukukansojen Ystävät on Soome organisatsioon, kelle missiooniks on tõsta teadlikkust Soome-Ugri rahvastest ja keeltest.  Organisatsioon teostab projekte Soomes ning koostöös teiste organisatsioonidega vennasrahvaste aladel.

Lisateave http://sukukansat.mafun.org