HORIZON 2020 taotlusvoorud on avatud

05. veebruar, 2014

ECEuroopa Komisjon avas esimesed taotlusvoorud programmi Horizon 2020 raames. Kultuurile ja loomemajandusele võivad neist huvi pakkuda järgmised:

 

Toetusskeemis ICT 2014 – informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, H2020-ICT-2014-1:

ICT-18-2014 Innovatiivsete loomemajandusettevõtete infotehnoloogia arendamise toetus

ICT-21-2014 eesrindlikud digitaalsed mängutehnoloogiad

ICT 22.c – 2014 Mitmeliigiline ja loomulik arvuti suhtlus/vastasmõju

Toetusskeemis Reflective Societies: Kultuuripärand ja Euroopa identiteet, H2020-Reflective-7-2014:

REFLECTIVE-2-2015: Euroopa kultuuripärandi ning euroopastumise teke ning areng 

REFLECTIVE-3-2015: Euroopa ühtekuuluvus-, regionaal- ning linnastumise poliitikad ning Euroopa kuvand

REFLECTIVE-5-2015: Sõjaaja kultuuripärand kaasaegses Euroopas

REFLECTIVE 7 – 2014:  3D modelleerimine Euroopa kultuurivääärtuste arusaadavaks ja kättesaadavaks tegemisel

REFLECTIVE-8-2015: Kommunikatsiooni ning infoleviku platvorm

REFLECTIVE-4-2015: Kultuuriline vastuolu endistes sotsialistikes riikides 

Lisainfo Horizon 2020 kodulehelt