ICC Eesti kuulutab välja Hiina kontaktidest huvitatud ettevõtjatele uuendatud turule sisenemise programmi!

10. aprill, 2013

Programm on individuaalne, arvestatakse iga osaleja spetsiifilisi soove ja vajadusi, vastavalt kas on tegemist eksportijate, importijate või mingist muust Hiina koostööst huvitatutega. Programm on mõeldud neile, kes veel ei tegutse Hiinas.

 

Teatavasti on Hiina teinud läbi suure hüppe majandusarengus. Hiina ei ole enam odava tööjõuga, ebakvaliteetset kaupa peale suruv ja kopeeriv „maailma tehas“. Hiinas on maksejõuline ostjaskond ja Hiina on täiesti arvestatav partner nii siseturul kui rahvusvahelisel areenil.

ICC Eesti Hiina programm koosneb järgmistest etappidest:

1. selgitame välja ja teeme selgeks iga programmis osaleja individuaalsed soovid ning   ülesande püstituse;

2. sissejuhatavad loengud programmis osalejatele “ Uus olukord Hiinas – muutused Hiina majanduses ja poliitikas, mida peab teadma ja arvestama Hiinaga suheldes“

3. programmis osalejatele tehakse turuülevaade nende tegevusvaldkonnas. Ülevaated koostavad meie esindajad Hiinas. Turuülevaate abil saab paremini võimalikku strateegiat ja taktikat kujundada;

4. partneriotsing, mis sisaldab järgmiseid tegevusi:

§  sihtgrupi koostamine ja sobivate partnerite identifitseerimine;

§  kontaktivõtt ja esimese astme tutvustus, koostööhuvi väljaselgitamine;

§  sõelale jäänud kontaktide taustauuring;

§  kohtumiste kokkuleppimine võtmeisikutega.

5. visiit Hiinasse, kohtumised partneritega, tutvumine olukorraga kohapeal;

turule sisenemise jätkutegevused kuni tehinguteni või tehingute läbiviimise

6. assisteerimine (taustauuringud, lepingud, strateegia, proovipartiid, dokumentatsioon,   muu sarnane vastavalt vajadustele).

Osalejate arv on piiratud 10 ettevõttega, et pakkuda igale osalejale võimalikult efektiivset tulemust!

Tasud. Liitumistasu 250 € katab punktid 1-3. ICC Eesti liikmesfirmadele liitumine 50 €. Hindadele lisandub käibemaks.

Partneriotsing (p4) orienteeruvalt 500 – 1500 €

Hiina visiit (p5):

– viisa 51 €

– lennupiletid 700-800 €

– majutus 80- 150 €/öö
– kohalik transport ? eur (oleneb marsruudist ja vahemaadest)
– tõlk/reisijuht Hiinas 100 €/päev, lisanduvad ICC Eesti korralduskulud (ca 10-20%)
Turule sisenemise jätkutegevused (p6) kuni tehinguteni (taustauuringud, lepingud, strateegia, proovipartiid, dokumentatsioon, muu sarnane vasavalt vajadustele) lepitakse kokku juhtumipõhiselt 

Huvilistel palume registreeruda esmalt individuaalsele kohtumisele hiljemalt 18. aprilliks e-maili aadressil icc@icc-estonia.ee või telefonil+372 684 1252.