Innovatsioonikonkursi tähtaeg on edasi lükatud 15.juunini 2011!!!

01. juuni, 2011
alt19.aprillil kuulutas Eesti Disainerite Liit koostöös 6 Euroopa linnaga välja IF…Tallinn innovatsiooniideede konkursi, mille sisuks on innovatsioon ja disain. IF…Tallinn eesmärk on disaini kaudu innovatiivsus nähtavaks teha ning võimaldada loovatel ja leidlikel oma ideid avalikkusele tutvustada ning sel viisil ideede elluviimiseks rakendusvõimalusi leida.

Märksõnad: uuenduslikkus, eristumine, kasutajakesksus, mobiilsus, sotsiaalne kaasatus, keskkonnasäästlikkus.

Euroopa Innovatsioonifestival IF…on rahvusvaheline projekt, milles osaleb 6 Euroopa linna – Barcelona | Milano | Kortrijk | Lisboa | Vilnius | Tallinn. Iga linn vastutab innovatsioonifestivali läbiviimise eest oma regioonis. Esimene IF…festival toimus 2009.a. Barcelonas, 7-14.mail 2011 viidi festival läbi Vilniuses. Tallinnas toimub innovatsioonifestival IF… 16-25.septembril 2011 koos Disainiööga. Iga festival korraldab innovatsiooniideede konkursi. Tänaseks on 5 konkurssi juba toimunud ning auhinnaks Barcelona, Milaano, Kortrijk, Lissaboni, Vilniuse parimate innovatsiooniideede autoriltele saab olema tasuta sõit Tallinna Innovatsioonifestivalile ning osavõtt 6 linna finalistide konkursist, kus võistlevad 6 regiooni ideed (3-5 parimat). Tallinn IF… konkursi 3-5 võitjatööd osalevad rahvusvahelisel IF…finalistide konkursil ning nominentide töid eksponeeritakse Eesti Disaini Majas ja valikuliselt Eesti disaini- ja innovatsiooniajaloo näitusel Uutmoodi.
IF…Tallinn konkursitööde esitamise tähtaeg on 15.juuni, 2011. Konkursi lõplikud võitjad kuulutatakse välja 22.septembril 2011, Tallinna Innovatsioonifestivalil IF… Võitjatele IF festivali diplom ja auhinnad, Peaauhinnaks on iPad.