Inspiratsioonilõuna: Eduka ettevõtte aluseks on väärtused

29. aprill, 2015

Eduka ettevõtte aluseks on väärtused – nii need, mida ettevõtte töötajad endas kannavad kui ka need, mida kliendile pakutakse, leiti inspiratsioonilõunal “Piirideta ärimudelid”.
Oma kogemusi jagasid seekord Euroopa suurima investoreid ja idufirmasid kokkutoova ürituse Slushi tegvjuht Riku Mäkelä Soomest, müügijuhtimise tarkvara tootva Pipedrive’i klienditoe juht Martin Kõiva Eestist ja Kristian Brøndum Kristiansen Aalborgi Ülikoolist Taanist.

SLUSH – tähendab lörts. „Püüame leida kõige hullema ilma, ja veenda inimesi soojast kliimast siia tulema. Ja nad tulevad sisu, mitte hea ilma pärast. Slushi enda tulud lähevad järgnevate ürituste korraldamiseks, oleme mittetulunduslik ettevõtmine ja enamuse tööd teevad vabatahtlikud,“ rääkis Riku Mäkelä.
Maailmas kasvab kogu aeg ülalpeetavate inimeste hulk võrreldes töötava elanikkonnaga. Slush sai tõuke sellest, et kuidas sellises maailmas luua rohkem võimalusi kasvuks. Üheks lähtekohaks oli ka USAs läbi viidud uuring, mis näita, et keskmistes ja väikestes ettevõtetes pole viimaste aastate jooksul loodud ühtegi töökohta. Uued töökohad on tekkinud ainult suurettevõtetesse ja start-up’idesse. „ Kui tol hetkel Soome ühe ülikooli tudengitelt küsiti, kes oleksid valmis/huvitatud alustama ettevõtluseg, siis 600-st üliõpilasest tõstsid käe 3,“ kirjeldas Riku olukorda 2008. aastal kui Slush alguse sai.
Ettevõtlikkuse soodustamiseks oli kõigepealt vaja tõsta teadlikkust ettevõtlusest, arendada inimeste oskusi ja võimaldada neile ligipääs rahastusele.
2008. aastal peetud esimene Slush oli väike ja mõnus ettevõtmine, mille eesmärk oli lahendada riskikapitali kaasamisega seotud probleeme. Kohal oli paarsada inimest, kuid need olid just õiged inimesed. “Ühtäkki saime aru, et riskikapitalistid hakkasid sellel üritusel reaalselt äri tegema. Seejärel hakkasime ka investoreid üritusele kutsuma,“ kirjeldas Riku projekti arengut. 280 milj eurot hakkas pöörlema. „Me ise ei arvanud et nii suur raha liikuma hakkab. See ongi inspiratsiooni osa,“ muigas Slushi juht. „10-st ettevõttest 9 kukuvad läbi. On inimesi, kes külastavad Slushi igal aastal uue ideega. Idee ei ole kõige tähtsam, vaid meeskond selle juures. Kui meeskond on hea, siis nad näevad ka omaenda idee nõrkusi. Vastupidiselt see ei tööta,“ rõhutas ta.
Enamus Slushil osalevaid ettevõtteid on olnud Eesti, Soome ja Rootsi päritolu, kuid koos saabunud eduga kasvanud üritusel soovib Slush pakkuda ka muud meelelahutust teisest maailma otsast kohale sõitnud inimestele.

S0150167
2015 aastal mindi Aasia turule ning viidi läbi suurim start-up üritus Jaapanis “Slush Asia”. „Kõik on samas omavahel seotud – Aasia üritused toidavad siinse regiooni üritusi, meelitavad kohale nii investoreid kes investeerivad meie piirkonda,“ rääkis Riku.
Eriti uhke oli Slushi juht selle üle, et hoolimata Põhja- ja Baltimaade imepisikesest rahvaarvust on üks igast kümnest miljardi dollari väärtuses start-up ettevõtte müügist just siit regioonist. Eestis ja Soomes on trendiks pärast ühte õnnestunud müüki alustada ka teise või kolmanda ettevõttega.

S0200181

Müügijuhtimise tarkvara tootva Pipedrive’i klienditoe juht Martin Kõiva sõnul kasvab ettevõtte väga kiiresti. Praegu töötab Tallinnas 60 inimest ja Silicon Valleys 15 inimest. Tegemist on väga rahvusvahelise ja multikultuurse meeskonnaga, mille koos hoidmiseks on väga olulised ühised väärtused. „Suures ettevõttes on väärtused tihtipeale juhtkonna koosoleku tulemus, kuid meie puhul on tegemist kõigi poolt aktsepteeritud väärtustega, mis on meil aidanud nii kiiresti ka kasvada,“ rääkis Martin.
„On inimesi, kes on lahkunud. Ole töölevõtmisel nii karm kui sa vähegi saad – vigade parandamine on võimalik, kuid väga raske. Kandidaadiga viiakse läbi vähemalt 5 erinevat intervjuud, sh ka meeskonna intervjuu, test ülesanne jne. Et mitte ainult üks inimene ei arva, et uus on lahe inimene, vaid tagasisidet saadakse paljudelt. Kui selle inimese töölevõtmine ei ole „Hell yes!“, siis on pigem „Ei“. Kui keegi tiimis on selle inimese vastu, siis teda ei võeta teda tööle,“ selgitas Martin värbamisprotsessi.
6 väärtust, mille alusel meeskonna liikmeid tööle võetakse:
– Sisemine motiveeritus – fun’i on ka vaja . Ehk võtame tööle inimesi, keda ei pea kogu aeg taga ajama.
– Suurelt mõtlemine – seostub eelmisega. Sa võid küll olla ise motiveeritud, kuid peaksid olema ka ambitsioonikas.
– Püüame vältida liiga manipuleerivate ja “poliitiliste” inimeste töölevõtmist
– Ideed, mitte nende autorid. Võistlusmoment väheneb ja rohkem saab tehtud.
– Õppimisvõime
– Vabandusi midagi mitte teha ei ole
Pipedrive arendab kliendist lähtuvat müügihalduse tarkvara. „See on tehtud müügi-protsessi toetamiseks ja müügiinimese organiseerituse toetamiseks. Erinevus traditsiooniliste CRM-idega on see, et arendatakse lõppkasutajat silmas pidades, mitte juhtkonna poolt vaadatuna,“ selgitas Martin.
Et saavutada edu müügis, pead sa olema organiseeritud ja distsiplineeritud. Üks müügis edu saavutamise eeldusii on jätkutöö. „Pipedrive aitab sul asjadega kursis olla. Sul tekib harjumus õigete tegevuste tegemiseks, et olla müügis edukas. Me püüame samamoodi aidata oma kasutajatel saavutada enamat, nagu me oma meeskonna liikmeid valime,“ rääkis Pipedrive CEO.

S0280205

Ka Aalborgi Üklikooli ärimudelite uurimise keskuse juht Kristian Brøndum Kristiansen rääkis väärtuste olulisusest. „Akadeemilistes ringkondades arutletakse praegu palju ärimudelite üle ning igaüks tahab välja pakkuda oma mudeli. Siiski jõuame tagasi sinna millest rääkis eelkõneleja – väärtused on kõige olulisemad – väärtuse loomine, väärtuse andmine klientidele, osad väärtused tasub hoida ka enda jaoks,“ rääkis Kristian.
Aalborgi Ülikoolis töötab New Ventrue Creation program – üliõpilased lähevad uuest ideest ärimudelini 5 kuuga. “ Peaaegu igal start-up’il on oma ärimudel, uusi tekib kogu aeg. Praegu näeme, kuidas vanad ärimudelid surevad,” selgitas ta. Uued tulijad nagu Napster, Spotify, Uber, ei defineeri end turuosalistena, nad teevad midagi täiest tesitmoodi.
Ta tõi näiteks e-raamatute tellimiskeskkonna Mofibo ärimudeli – mida rohkem kliendid raamatuid läbi loevad, seda rohkem Mofibo saab makstud. Madal tasu klientide jaoks, kuid vajalik ka kirjastajate jaoks – koguneb statistika, milliseid raamatuid kliendid tahavad lugeda. Mofibo sisenes nishiturule, Taanis ja Rootsis, hiljem tulevad Holland ja UK. Seda teevad nad partnerluses kohaliku kirjastajaga. „ Liigume infrastruktuuridelt infostruktuuride poole,“ ütles ta.
Uued ärimudelid tuginevad huvitavate lugude jutustamisele. Kui suudad inimesed endast rääkima panna, siis nad on nõus ka sinu eest töö ära tegema. Skype ei kaevanud maasse ühtegi kaablit, Uberil pole ühtegi autot, suurim meediaettevõte Facebook ei loo ise sisu, majutusteenuse pakkujal Airbnb pole ühtegi hotelli. „Testi oma äri kindlasti ja vaata, millised eeldused sellel on,“ rääkis Kristian.
Inspiratsiooni lõunaid korraldasid Loov Eesti, Soome Instituut ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus.