Itaalia loovtööstust räsivad võltsingud

05. november, 2014

reet 201327.- 28. oktoobril toimus Roomas EMSK (Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee) tööandjate rühma erakorraline koosolek kõlava pealkirjaga „Euroopa tööstusliku konkurentsivõime taasjõustamine“ ja eraldi selle raames ka loovtööstuse ümarlaud.  Reet Teder, Kaubanduskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, võttis Loov Eesti palvel kohtumise kokku. 

Mõiste “loomemajandus”  (creative industries) omab regiooniti üsna erinevat tähendust.  “Näiteks Itaalias sellel üritusel mõisteti Creative industries all hoopis pigem luksuskaubamärkidega toodangu tootmist ja väga selgelt tähendas mõiste esemelist disaini,” selgitas Reet.

 Majanduskasv vs. poliitika

Kõnelejad ei väsinud rõhutamast loovuse ja innovatsiooni rolli majanduskasvus ja seda, et kasvu on hädasti vaja. “Räägiti probleemidest, mis on ka meile tuttavad – suur tööpuudus, aeglane või pea olematu majanduskasv, investeeringute puudus. Sealjuures ei tähenda investeeringute puudus mitte seda, et raha ei oleks, vaid hoopis investorite investeerimishuvi puudumist. Üldiselt leiti, et selle taga on usalduse kadumine  ja kindlustunde puudumine,” tõi Reet välja. 

Probleemina toodi välja ühelasi Venemaa sanktsioonid. Tagajärgede osas kirjeldati konkreetset näidet, kuidas tänu Vene turu ärakukkumisele kaotas üks suur Itaalia kingatootja 80% oma ekspordimahust ja oli sunnitud tehase seiskama. “Osalejatel tekkis küsimus, kuidas siis täpselt Venemaa kehtestatud sisseveopiirang teatud toidukaupadele ikkagi takistab kingatootjat kingi müümast.  Põhjuseks toodi välja usalduse ja kindlustunde kadumine, seekord siis Venemaa tarbija oma. Kui nõudlus kaob, siis polegi tootjal – müüjal suurt midagi teha. Uute turgude leidmine ei ole aga teadagi lihtne. Üldise ebakindluse tõttu on ära kukkumas luksuskaupade turg, mis tähendab Itaaliale numbrites ca 1,5 miljardit,” selgitas Reet olukorda Itaalias. Majanduskasvuks otsitakse kõikvõimalikke vahendeid ja Euroopalt loodetakse „adekvaatset õiguslikku vahendit“, mis olukorda kuidagi reguleeriks.

 

Võltsingud – Itaalia loovtööstuse murekoht 

Huvitav oli ka kauba võltsimise temaatika. “Kuigi ka meil võib leida võltsitud kaupa, ei ole kauba võltsimine Eesti majanduses vähemalt tänaseni oluliste probleemide esiritta jõudnud. Itaalias on see aga äärmiselt tõsine teema,” viis Reet tähelepanu autoriõiguse temaatikale.

Lihtsustatult ja laias laastus võib võltsinguid jagada kaheks. “Esiteks võltsingud, mis on tehtud tavaliselt Hiinas ning on valmistatud võimalikult odavalt, sageli ebakvaliteetselt või ebakvaliteetsetest materjalidest. Sellisel juhul saab enamasti ka võhik aru, et tegemist on võltsitud kaubaga. Nende vastu võitlemisel on abinõudeks tollikontroll ja tolli ja politsei koostöö. Kuigi ka see on laiaulatuslik, st puudutab paljusid kaubamärke ja kaupu, ei ole see peamine murekoht,” rääkis Reet.

Hoopis raskem on võitlus mõnevõrra teistsuguste võltsingute vastu. “Nende tekkeprotsess on keerukam: kaubamärgi omanik sõlmib tootjaga lepingu teatud kauba valmistamiseks X koguses. Tootja toodab ja tarnib kaubamärgi omanikule need kaubad koguses X, mida siis kaubamärgi omanik turustab  oma turustuskanalite kaudu. Aga ühtlasi toodab tootja sama kaupa veel omakorda koguse Y, mille ta realiseerib otse. See kaup Y kujutabki endast võltsitud kaupa, aga ta on oma kvaliteedilt ja kõikidelt omadustel täpselt sama, mis originaal. Kui selline kaup ringleb juba kuskil müügivõrgus, on võimatu teda originaalist eristada. Vahe on vaid hinnas.” Reede sõnul loodetakse selle vastu võidelda tarbijate teadlikkust tõstes, kuigi kohtumisel tunnistati päris avameelselt , et senini ei ole see vilja kandnud.

EK esindajate sõnavõttudest jäi kõlama COSME programmi, mis on erinevate liikmesriikide tootjatele ja disaineritele kasutamiseks avatud. Ja vähemasti hetkel ei ole näha, et EL regulatsioonide löögirusikas võiks oluliselt meie loovtööstust tabada.

Esinejateks olid nii EK ametnikud kui ettevõtjad ja ettevõtjate esindajad:  Lisa FERRARINI, Vice-President of Confindustria for Europe; Mr Sandro GOZI, Secretary of State for European Affairs, Italy; Ms Maria Ludovica AGRÓ, Director General of Industrial Policy, Competitiveness and SMEs, Ministry of Economic Development of Italy; Mr Andrea BIANCHI, Director of the Industrial Policy, Confindustria; Ms Valentina SUPERTI, Director of Single Market for Goods, DG Enterprise & Industry, European Commission; Mr Massimo MUCCHETTI, President of the Industry Commission in the Italian Senate;Mr Ezio ANDRETA, President of the Agency for the Promotion of European Research; Mr Paolo BONARETTI, Director General of ASTER S. Cons. p. a. – Scienza Tecnologia Impresa; Mr Antonio TAJANI, Vice-President of European Parliament and former Commissioner of Industry and Entrepreneurship;  Mr Jean-François AGUINAGA, Head of Unit, Textiles, Fashion, Design and Creative Industries, DG Enterprise & Industry, European Commission; Mr Romain LESCROART, President, Sophie Hallette and French Federation of Lace and Embroidery; Ms Paola GELATO, Lawyer specialized in IP litigation and unfair competition.