Jane Oblikas: Disainiaudit aitas ettevõtetel leida fookuse

14. november, 2012

jane_oblikas

Disainiaudit aitas ettevõtetel leida fookuse, milliste küsimustega tuleb lähema 18 kuu jooksul kindlasti tegeleda. Loe edasi »

Et jõuda uute lahendusteni, tuleb alustada olemasoleva analüüsist. Selleks viisid disainijuhid ettevõtetes läbi nn disainiauditi.

Küsitleti ettevõtete võtmetöötajaid ning otsiti vastust viiele põhiküsimusele:
1. Kuhu ettevõtte teel on (bränd ja visoon)?
2. Kuidas sinna jõuda?
3. Mida maailmale öeldakse?
4.Mis peab muutuma?  
5. Kuidas kestma jääda?

Disainiauditid näitasid, et sellest, kuhu ettevõte teel on (visioon) ei ole ühtset nägemust. Tihti on visioon viimastel aastatel muutunud- see võib, aga ei pruugi olla muutunud ettevõtte töötajate peades ja väga tihti ei ole muutus jõudnud ettevõtte klientideni. Sama lugu on brändidega – ettevõtetel, kas ei ole pikaajalist brändi aredamise kogemust või on ettevõttel mitmed erinevad brändid, kuid need ei ole piisavalt selgelt kirjeldatud ja nende rollid brändiportfellis ei ole selged.

Disainiaudit aitas ettevõtetel leida fookuse, milliste küsimustega tuleb lähema 18 kuu jooksul kindlasti tegeleda. Kümnest ettevõttest kuues on disainiprojekt seotud ühel või teisel moel visiooni ja brändi täpsustamise ning sellega kaasnevate organisatsioonisiseste muutuste juhtimisega. Väga huvitavaks kujuneb Tallinna Sadama projekt, mis hõlmab sadama arendusprojektide jaoks oluliste sidusgruppidega dialoogi avamist ja  sidusgruppide kaasamist ning konkreetsemalt vanasadama ala välja arendamist lähtuvalt inimkeskse disaini põhimõtetest. Kõige praktilisemaks disainitööriistaks kujuneb ilmselt klienditeekonna (customer journey) kaardistamine, mis annab sisendi nii brändide täpsemaks kirjeldamiseks kui ka toodetele või teenustele lisaväärtuse andmiseks.

Kõikide Disainibuldooseri disainiprojektidega saab tutvuda aadressil: http://www.disainikeskus.ee/et/disainibuldooser/

Reede, 9. novembri pärastlõunal tutvustati Baltika Moelaval projekti Disainibuldooser raames läbiviidud Eesti ettevõtete disainiauditite tulemusi.  Kevadel valiti Disainibuldooserisse osalema kümme Eesti tugevamat disainijuhti ning kümme ekspordile suunatud ettevõtet. Disainubuldooseri pilootprojekti eesmärk on disainijuhi ja ettevõtte juhtkonna koostöös leida ettevõtte arenguks innovatiivne lahendus ning jõuda uute, inimeste vajadustest lähtuvate toodete ja teenuste pakkumiseni.