Jänes arutas Barcelonas Prantsuse kultuuriministriga Eesti festivali korraldamist

01. aprill, 2010

kultminKultuuriminister Laine Jänes on Barcelonas Euroopa Liidu kultuuriministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse kultuuri sidumist Euroopa majandus- ja tööhõive strateegiaga „Euroopa 2020“. Kultuuriminister Laine Jänes kohtus kultuuriministrite mitteametliku kohtumise raames ka Prantsuse kultuuriministri Frédéric Mitterrand’iga, peateemaks oli Eesti festivali korraldamine Pariisis 2011. aasta sügisel.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul läks kohtumine Prantsuse kultuuriministri Frédéric Mitterrand’iga väga edukalt, sest Prantsusmaa huvi nii Eesti kultuuri vastu tervikuna kui Eesti kultuurifestivali toimumise vastu on suur.

Eesti ja Prantsuse kultuuriministrid arutasid vastastikku kultuurifestivalide samaaegse korraldamise võimalikkust 2011. aasta novembris nii Pariisis kui Eestis. Kultuuripäevade kaudu saaks tutvustada Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna ja Eesti kultuuri laiemalt Pariisis ja Prantsusmaal ning vastavalt Prantsuse kultuuri Eestis.
 
Jänese sõnul tunti huvi veel eesti dokumentalistika, filmikunsti ja maalikunsti eksponeerimise võimaluste vastu Pariisis ning sooviti tutvuda eesti heliloominguga. Ministrid arutasid ka Eesti kultuuri laiema tutvustamise võimalusi raadio- ja teleprogrammide vahendusel.
 
Arvestades Prantsuse kultuuriministri sügavat huvi Eesti kultuuri ja eriti muusika vastu, kutsus minister Laine Jänes Prantsuse kultuuriministrit Arvo Pärdi juubelipidustustele käesoleva aasta sügisel. Prantsuse kultuuriminister avaldas omakorda lootust kohtuda Laine Jänesega juba septembris Orchestre de Paris hooaja avakontserdil, mida juhatab uue peadirigendina maestro Paavo Järvi.
 
Euroopa Liidu kultuuriministrite mitteametlikul kohtumisel nõudsid kultuuriministrid jõuliselt kultuuri ja loomemajanduse rolli kajastamist Euroopa majanduskasvu ja tööhõive strateegias aastaks 2020, kus kultuuri osatähtsust pole selgelt väljendatud.
 
Minister Jänes rõhutas oma kõnes vajadust lülitada kultuur ja loomemajandus kõnealusesse strateegiasse.  „Samas ootavad kultuuri ja loomemajanduse valdkonnad konkreetseid samme loomemajanduse arendamisel, sealhulgas Euroopa fondide toetusmeetmeid rahvusvaheliste võrgustike tegevuseks, kultuuriekspordi edendamiseks, teadmiste ja oskuste arendamiseks ning alustavate ja tegutsevate loomeettevõtete tugevdamiseks. Peame liikuma jututasandilt tegudeni,“ kinnitas minister Jänes kohtumisel peetud kõnes.
 
Saavutamaks kultuuri ja loomemajanduse tunnustamist konkurentsvõimelise ja innovaatilise majanduse lahutamatu osana, leidsid kultuuriministrid, et diskussiooni tuleb senisest sisulisemalt kaasata riikide majandus- ja rahandusministrid.
 
Euroopa Komisjon kavandab aprilli lõpuks loomemajanduse rohelise raamatu avaldamist, mille ülesanne on tuua kultuur erinevate poliitikate keskmesse ja pakkuda välja rida ettepanekuid valdkonna arendamiseks ja toetamiseks Euroopa Liidu tasandil.
 
Euroopa Komisjoni kultuurivolinik Androulla Vassiliou kutsus kultuuriministreid üles andma kohtumisel ühiselt väljendatud sõnumit edasi valitsusjuhtidele enne juunis toimuvat Euroopa Liidu Ülemkogu, et saavutada kultuuri ja loomemajanduse tunnustamine Euroopa Liidu tulevikku kujundavates strateegilistes dokumentides.

allikas: Kultuuriministeeriumi pealeheuudis