Jerry Liu: Hong Kongi valitsus toetab loomemajanduse arengut

26. oktoober, 2011

altLoov Eesti viis läbi lühiintervjuu Jerry Liuga, Create Hong Kong juhiga.

Kuidas arendatakse strateegiliselt loomemajandust Hong Kongis?

Oleme kindlaks määranud 3 võtmesuunda:

  1. Toetada ning toita loovtalentide kasvu. Esiteks teeme seda pakkudes kõrgetasemelist haridust ning korraldame kursuseid ülikooli lõpetanutele. Teiseks, viime antud suunda ellu julgustades ettevõtjaid käivitama start-upe. Oleme loonud inkubaatorid nii disaini, multimeedia kui digitaalse meelelahutuse valdkonnas.
  2. Valitsuse tugi turgudele jõudmisel, nii Hong Kongis kui väljaspool. See tähendab, et valitsus toetab ettevõtteid, kes osalevad rahvusvahelistel messidel ning konkursidel. Näiteks, kui ettevõtte võidab rahvusvahelisel konkursil auhinnalise koha, siis valitsus kannab kõik kulud, mis ettevõte pidi tegema osalemaks antud konkursil.
  3. Suurte tähtsündmuste korraldamine, eesmärgiga koondada rahvusvahelisi talente ning seeläbi luua võimalused kohalikele talentidele rahvusvaheliseks koostööks. Business of Design Week ja Hong Kong Filmifestival on siin vaid mõned näited.

Kuidas mõõdab valitsus kirjeldatud strateegiate ja nende võtmesuundade edukust?

Kümne viimase aasta jooksul on valitsus järjepidevalt loomemajanduse arengut toetanud ning loomulikult on vaja antud jõupingutusi mõõta.

Esiteks, vaatame töötuse määra loomemajandussektoris. Töötajate arv loomemajandussekotris on tõusnud 8000 töötajalt 2003.aastal 11000 töötajani 2008.aastal. See on ca 40% kasv.

Teiseks, mõõdame rahvusvaheliste ürituste ning nende vastukaja, kasu. Hong Kongi valitsus andis 2009.aastal 10 miljonit EUROt 20 projekti elluviimiseks. Aastal 2010 oli kogusumma 11 miljonit EUROt, mis jagati 30 projekti vahel.

Sellele vaatamata pean vajalikuks toonitada, et strateegia edukuse hindamine on pikaajaline tegevus, kuna muutuste elluviimine võtab palju aega.

Intervjueeris Piret Potisepp

VAATA LISAKS: 
Pildigalerii
Blogi, presentatsioonid ja materjalid 
Artiklid eesti keeles
Videoklipp
President Toomas Hendrik Ilvese kõne