Jorma Sarv: Eesti Kultuuri Koda toetab dialoogi kultuuriringkonna ning riigi vahel

24. november, 2011

altHaapsalus toimunud foorum “Eesti vaimne julgeolek ja kultuuripoliitika põhisuunad” käsitles kultuuri ja loomemajandust toetava kultuuripoliitika arengusuundade loomist. Kultuuriministeerium peab algatust positiivseks ning loodab ja tulevikus jätkata mõttevahetust olulistel teemadel.


Eesti valitsuse tegevuskava aastateks 2011-2015 näeb ette Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamist. Et uus kultuuripoliitika oleks igakülgselt kultuuri ja loomemajandust toetav, teeb Eesti Kultuuri Koda täna koostööd valitsuse ning kultuuriavalikkusega, et sõnastada üksteise ootustele ja arvamustele tuginedes kultuuripoliitika uued arengusuunad aastani 2020 . Dokumendi koostamist koordineerib juhtrühm, kuhu kuuluvad Eesti Kultuuri Koja, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad.

“Haapsalus toimunud kultuurifoorumil avanes üle pika aja võimalus arutada avaramalt selle üle, kuidas riik saaks ja peaks kultuuri ning selle toetamist käsitlema,” kommenteeris Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja. “Seejuures oli oluline nii kõne all olevate teemade ring kui ka viis, kuidas mõttevahetus toimus ehk tõepoolest avatud keskustelu koos võimalusega küsida, kahelda, vastata, seostada jne. Isiklikult loodan, et selline arutlemise soov ja kulg ei ole seotud mitte ainult konkreetse foorumi toimumisega, vaid Eesti Kultuuri Koja algatus aitab ka laiemalt kaasa sellele, et sisukaid mõttevahetusi olekski rohkem ning sagedamini,” lisas Sarv.

“Üks konkreetne raamistik, mis selliste arutelude tekkimisele põhjust juurde lisab, on kultuuripoliitika arengusuundade koostamisega seonduv. Selle protsessi sisu ja tegevuste kohta leiab konkreetsemat infot veebilehelt www.kultuuripoliitika.ee. Lehel on üleval ka töödokumendid, mille alusel mõtteid vahetatakse. Hetkel ootame ettepanekuid kultuuripoliitika arengusuundade struktuuri kohta, kommentaarid palume esitada kuni 30.11.2011 aadressil jorma.sarv@kul.ee või veebilehe www.kultuuripoliitika.ee kaudu,” rõhutas Sarv.

Kultuurifoorumist võttis osa 203 kultuurivaldkonna tegijat. Foorumi juhatas reedel sisse  president Toomas Hendrik Ilves ning päev jätkus Kaarel Tarandi juhitud poliitikute vestlusringiga erakondade kultuuripoliitikast. Üles astusid Liisa-Ly Pakosta (riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liit), Mailis Reps (riigikogu liige, Keskerakond), Jaak Allik (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ning kultuuriminister Rein Lang (Reformierakond).

Eesti Kultuuri Koda ühendab ligi 200 kultuuriga seotud üksikisikut ja organisatsiooni. Organisatsiooni liikmelisus on vabatahtlik ja avatud kõigile huvilistele.  Kultuuri Koja sisuline töö toimub läbi organisatsiooni liikmete poolt algatatud töögruppide.

Eesti Kultuuri Koda asutati 22. veebruaril 2011 kinos Sõprus, et ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine läbi regulaarse avatud arutelu. Asutatud koda on võtnud nõuks koguda, analüüsida ja mõtestada kultuurialast informatsiooni, arutleda kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise üle ning teha tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega.

MTÜ Loov Eesti on Eesti Kultuuri Koja liige. 
www.kultuurikoda.eu