Jorma Sarv: EL liikmesriikidel on aeg mõelda läbi kohaliku loomemajanduse sektori arenguvõimalused

23. oktoober, 2012

jorma_pea

Jorma Sarv: EL liikmesriikidel on aeg mõelda läbi kohaliku loomemajanduse sektori arenguvõimalused ning sõnastada konkreetsed tegevuskavad, rollid, ootused. Loe edasi »

Euroopa Komisjoni poolt septembri lõpus avalikustatud teatis loomemajanduse rolli ja potentsiaali kohta jätkab järelduste liini, mille olulised lülid on varasemalt olnud EL loomemajanduse roheline raamat aastast 2010 ning samuti nüüd sügisel käepärases formaadis kättesaadavaks tehtud poliitikakujundamise soovitused (mõlemad varasemad dokumendid on koostatud OMC ehk Avatud Koordinatsiooni Meetodil põhineva ekspertide töörühma poolt, kuhu on kaasatud kõik seda soovinud liikmesriigid). Kõik need dokumendid viitavad strateegilistele valikutele, mis koosmõjuna aitavad loovuse ja innovatsiooni tähtsust Euroopa majanduses tõsta.

Eeskätt annab see järgnevus kinnitust sellest, et kavandades järgmist EL finantsperioodi ning analüüsides kogu ettevõtluse tugistruktuuride efektiivsust, on just nüüd liikmesriikidel õige aeg mõelda läbi kohaliku loomemajanduse sektori arenguvõimalused ning sõnastada konkreetsed tegevuskavad, rollid, ootused. Loomemajandus ei ole eraldiseisev osa kultuurist või majandusest,  tema tugevus avaldubki enim põimumistes teiste ettevõtlussektoritega ning mõjude kaudu paljudesse eluvaldkondadesse.

Teemad, mida teatis esile toob, ulatuvad suuremal või vähemal määral ka Eesti valikuteni. Samas tuleb silmas pidada, et loomeettevõtluse juures on rahvusvahelistumine suure tähtsusega ning meie jaoks on samavõrra oluline see, et üldine teadlikkus ja foon kosub ühtlaselt nii EL strateegiates kui ka otseselt ettevõtlust mõjutavates algatustes (nt ligipääs rahastusele, valdkondadeülene koostöö, uute ärimudelite toetamine, rahvusvahelistumine jne).

Eestis on samuti käimas esimesed konsultatsioonid siinse loomemajanduse lähituleviku arenguvõimaluste kohta. Lisaks uue ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika kontekstile on see üks alateemasid ka kultuuripoliitika arengusuundade 2014-2020 koostamisel.