Juhtimisteemaline konverents Juhtimisdilemma 2012

30. jaanuar, 2012

8. märtsil, Nordic Hotel Forumis toimub taas konverents Juhtimisdilemma 2012. Mittetulunduslikud kultuuriasutused saavad konverentsil osaleda soodushinnaga.


 

Juhtimisdilemma 2012 on mõeldud arenevale juhile, kes soovib leida uusi toimivaid lahendusi ja vahetada mõtteid praegu aktuaalsete juhtimisdilemmade üle.

Kas särav liider või säravad alluvad?

Kellele ja kui palju saab juht toetuda?

Kas hoida kinni või muutuda? Kuidas hoida muudatuste ajal üleval tiimi motiveeritust ja energiat?

Sarnaselt 2011. aastal alguse saanud ning palju positiivset tagasisidet pälvinud Juhtimisdilemmale, on ka sel korral juhtimise sõlmküsimusi mängulisel moel lahendamas koos nii era- kui avaliku sektori tipp- ja keskastmejuhid erinevatest ettevõtetest.

Lahendusi kommenteerivad ja analüüsivad Eesti tippjuhid, kes jagavad ka oma mõtteid ning kogemusi.

Juhtimisdilemma 2012 viib läbi Implement Inscape koostöös Pärnu Konverentsidega.

Kodulehel on väljas ka täpsem Juhtimisdilemma programm ning näidisdilemma.

Kes esimesel korral ei jõudnud, saab registreerida end siin või helistades 617 7310 .