Juhtiva loovtööstuste uurija John Hartley avalik loeng Tallinna Ülikoolis

19. märts, 2010
Neljapäeval, 25. märtsil peab Tallinna Ülikoolis Studia Generalia kevadsemestri kolmanda loengu Queenslandi Tehnoloogiaülikooli (Austraalia) professor John Hartley , keda võib pidada juhtivaks loovtööstuse ja kultuuri-uuringute alaseks mõtlejaks maailmas. Loeng toimub Tallinna Ülikooli Mare õppehoone ruumis M-225, algusega 16.00.

Kultuuri-uuringutest, meediatööstusest ja loomemajandusest kümneid raamatuid kirjutanud Hartley on teadusdirektor Queenslandi Tehnoloogiaülikooli juures tegutseva loovtööstust ja innovatsiooni paarisrakendina uurivas teadus-tippkeskuses. Tema Studia Generlia Tallinna Ülikoolis keskendubki otseselt kultuuri- ja innovatsiooni-uuringute lõimimisele, mis lähtub vajadusest kaasaegset loovtööstust paremini mõista. Hartley paneb ette, et antud lõimimine annab tulemuseks uue lähenemise, mille ta on koos oma kolleegidega nimetanud kultuuri-teaduseks (cultural science).

Kultuuriteadus, nii nagu Hartley ja tema kolleegid seda välja pakuvad, on korraga nii kultuuri- kui ka majandusteadus. See, teatud mõttes uus sotsiaalse evolutsiooni teooria, lõimib ühte kolm kaasaegset teadus-valdkonda – kultuuriuuringud, evolutsioonilise majandusteaduse (evolutionary economics) ning kompleksus- ehk võrgu-uuringud. Antud uus lähenemine keskendub ennekõike teadmiste akumulatsiooni uurimisele ning näeb bioloogilisi, tehnoloogilisi, majanduslikke ja kultuurilisi süsteeme kui „koevolutsioonilisi“ ning kultuuri seejuures komplekse ja avatud adaptiivse süsteemina. Kaasaegse loovtööstuse mõtestamiseks annab see uus teooria aga asjakohase viisi mõtestada selle arengut mõjutavaid sõltuvus-suhteid.

John Hartley Eesti-visiidi teeb tähelepanuväärseks asjaolu, et ühena vähestest kaasaegsete peavooluliste kultuuri-uuringute suurkujudest on ta suur Juri Lotmani tööde ja filosoofia austaja. Oma töödes on ta Lotmani teooriaid edasi arendanud ja kaasajastanud, rakendades neid moodsate meedianähtuste uurimiseks. Seda niivõrd, et üks Soome ajakiri nimetas teda mõni aeg tagasi „Juri Lotmaniks rull-uiskudel“.

John Hartley on kirjutanud 20-raamatut, nende seas „Television Truths“ (Blackwell 2008), „Creative Industries“ (Blackwell 2005), „The Indigenous Public Sphere“ (koos A. McKeega, Oxford UP 2000), „Uses of Television“ (Routledge 1999), „Popular Reality“ (Arnold 1996), „Reading Television“ (koos John Fiskega, Methuen & Co 1978). Ta on teadusajakirja International Journal of Cultural Studies asutaja ja peatoimetaja ning kuulub ka kümnete teiste ajakirjade nõukogudesse. Nende seas: Television and New Media, Creative Industries Journal, Chinese Journal of Communication, Popular Communication, Communication and Critical/Cultural Studies, Chinese Journal of Cultural Studies, Continuum.

John Hartley loeng juhatab sisse Balti Filmi- ja Meediakooli poolt korraldatava loovtööstuse ja meedia-innovatsiooni alase teaduskonverentsi nimega „Educational Challenge: Innovation in Creative Industries“. Enam informatsiooni konverentsi kohta leiab siit.

Studia Generalia on avalike loengute sari, mis koosneb Tallinna Ülikooli õppejõudude, teadlaste ja ülikooli külalislektorite avalikest loengutest. Igal inimesel, kes ülikooli ustest sisse astub, on võimalik autoriteetsete mõtlejate eestvedamisel ühiskonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida. Loengutesse kuulama ja diskuteerima on oodatud kõik huvilised nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljastpoolt. Loengusarja läbimisel on võimalik teenida kaks ainepunkti, loengutes osalemine on tasuta. Juba toimunud loenguid on võimalik vaadata Tallinna Virtuaalses Ülikoolis.

Lisainformatsioon:
Kaie Lepik
Studia Generalia projektijuht
telefon: 6410089
e-post: studia@tlu.ee  
www.tlu.ee/studiageneralia   

Teate edastas:
Maiki Voore
Tallinna Ülikooli pressiesindaja
telefon: 6409142, 53326588
e-post: maiki.voore@tlu.ee