Justiitsministeerium ootab ettevõtjate arvamust piiriülese tegevuse soodustamise kohta

10. juuli, 2013

justminJustiitsministeerium kutsub ettevõtjaid üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse informatsiooni ühe osanikuga osaühingute tegevuse kohta. Konsultatsiooni tulemusena hinnatakse, kas Euroopa Liit saaks kaasa aidata selliste osaühingute tegevuse lihtsustamisele.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on Eestis ligikaudu 90 000 ühe osanikuga osaühingut, mis on 70% kõigist osaühingutest. „See suur osa Eesti ettevõtjatest saavad nüüd otsese võimaluse avaldada arvamust neid puudutavate üle-euroopaliste õigusaktide kohta. Ma loodan, et märkimisväärne osa ettevõtjatest vastab sellele küsimustikule, et selgitada välja Eesti ettevõtjatele olulised tegevused majandustegevuse lihtsustamiseks,“ lausus Pevkur.

Euroopa Komisjoni eesmärk on uurida, kas teatavate reeglite ühtlustamine soodustaks ettevõtjate tegevuse laiendamist ka teistesse EL liikmesriikidesse. Kõigil vastajatel on võimalik pakkuda omapoolseid lahendusi tekkinud probleemidele, lähtudes oma eripärast ja senistes kogemustest.

Seni on Eesti toetanud Euroopa Liidu ühiste regulatsioonide kehtestamist, mille eesmärgiks on mugavam ja paindlikum ärikeskkond.

Kõik, kes soovivad ühinguõiguse arendamises kaasa rääkida, on oodatud edastama oma arvamuse otse Euroopa Komisjonile. Justiitsministeerium on huvitatud, et need arvamused ka ministeeriumi jõuaksid, sest nii oleks justiitsministeeriumil võimalik kujundada Eesti seisukoht silmas pidades laiema ringi isikute huve ja arvamusi. Eesti seisukohad esitatakse Vabariigi Valitsusele arutamiseks hiljemalt augusti lõpuks. Seetõttu ootab ministeerium arvamusi hiljemalt 12. augustiks 2013. Teie arvamust me eraldi Euroopa Komisjonile ei edasta.

Euroopa Komisjoni siseturu peadirektoraat ootab vastuseid küsimustikule kuni 15. septembrini 2013. Küsimustikuga saab tutvuda ja vastuseid sisestada siin.