Kaari Kiitsak-Prikk: EMTA ja EKA ühine kultuuriettevõtluse moodul õpetab iseseisvust

03. september, 2012

kaariprofile

Kaari Kiitsak-Prikk: “Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia on ühendanud oma jõud, et suunata loovtudengeid ettevõtlikult mõtlema ja arendada nende praktilisi oskusi oma karjääri planeerimises loomemajanduse valdkonnas.” Loe edasi »

Moodul on suunatud muusika, disaini, teatri ja vabade kunstide magistritudengitele.

 

Õppemoodul koosneb 10 EAP ulatuses erinevatest ainekursustest, sh isikliku karjääriplaani koostamisest, valikuliselt kultuuriprojektijuhtimisest, kultuurivaldkonna õiguse alustest, jt. ettevõtluse- ja kultuurikorraldusega seotud valikainetest. Teise osa õppemoodulist täidab kultuuriettevõtluse praktiline ja kirjalik lõputöö 10 EAP ulatuses.

Erialaseid valikaineid annavad erinevad õppejõud ja praktikud. Mooduli valikaineid võib valida nii EMTAst kui EKAst. Õppegrupid on moodustatud nii EKA kui EMTA tudengitest, lõimides erinevaid kunstivaldkondi. Suur osa õppest toimub grupitööde, seminari ja individuaalse töö vormis. Kultuuriettevõtluse mooduli saab läbida 1 õppeaasta jooksul 2 semestri vältel.

Mooduli läbinud tudeng on osav meeskonnas tegutseja, õppinud lähenema probleemidele loovalt ning ettevõtlikuma mõtteviisiga. Lisaks on mooduli täismahus läbinud tudengid katsetanud vähemalt üht oma ideed praktikas ning koostanud oma isikliku karjääriplaani, kuidas erialal töötades läbi lüüa.

Kultuuriettevõtluse mooduli väljaarendamine on osa Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projektist ACCESS Creativity, mis edendab ja toetab looverialade üliõpilaste ettevõtlusoskusi, aitab kaasa töövõimaluste leidmisele loomemajanduse valdkonnas ja sektori konkurentsivõime suurendamisele Baltimaades.

Kaari Kiitsak-Prikk, projekti ACCESS uurija; lektor
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia