Käivitub loomemajanduse klastri projekt

14. jaanuar, 2010

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas Tartu Loomemajanduskeskuse projekti „Innovaatiline loomemajanduse klaster“ 370 125 krooniga, millele lisandub omafinantseering.
Projekti peamiseks eesmärgiks on algatada erinevaid koostööprojekte, mis tõstaksid osalevate organisatsioonide konkurentsivõimet läbi suureneva lisandväärtuse ja käibe ning tugevnenud koostöö.

Selleks töötatakse välja ühtne klastristrateegia ja viieaastane tegevuskava. Loodavasse klastrisse on kaasatud Tartu Loomemajanduskeskuses tegutsevad ettevõtted. Lisaks osalevad klastri moodustamisel Tartu suurim ja edukaim loomemajanduse valdkonna esindaja  AS Playtech ning äsja uude trükikojahoonesse kolinud OÜ Greif. Klastriga ühinevad teaduspartnerid: Tartu Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool ja Viljandi Kultuuriakadeemia. Samuti osalevad klastri loomisel MTÜ Tartu Kultuuritehas ja SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid. Projektiga on liitunud  ka Eesti esimene 4D filmide tootja OÜ Control Disain, mille käivitajateks on Tartu Kõrgema Kunstikooli vilistlased.

Klastri strateegia ja tegevuskava valmimist koordineerib OÜ Advisio, kel on varasem kogemus Eesti Ökoturismi ning Eesti Puitehituse klastri strateegia koostamisel.

Projekti avaseminar toimub 2. veebruaril Tartu Loomemajanduskeskuses. Seminari esimesel poolel antakse ülevaate toimivatest loomemajanduse klastritest mujal maailmas ning päeva teisel poolel püütakse juba konkreetsemalt keskenduda loomemajanduse klastri eesmärkide väljaselgitamisele.

Seminari raames näidatakse ka Eestis valminud 4D filmi „Ärka üles“ HIV-viiruse tsüklist.