Kahe päevaga ideest prototüübini

19. märts, 2014

urlMärtsi esimesel nädalal toimus Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias Šotimaalt pärit disainispetsialisti, Sharyn Farnani seminar intrigeeriva pealkirjaga “Inimesesõbalik kultuuriteenus”. Lisaks EMTA enda kultuurikorralduse tudengitele, kelle õppekavva aine kuulus, võtsid kursusest osa ka teiste loomeülikoolide tudengid, praktikud kultuuriogranisatsioonidest, loomettevõtjad ning grupp kultuurikorralduse tudengeid Sankt-Peterburist.

Kahe päevaga liikusid tudengid ideede leidmisest teenuse prototüübi disainimiseni, tutvustasid ideid potentsiaalsele sihtrühmale ning tegid oma esitlustest lühifilmid. Prototüüpide materjalidena kasutati kõike, mida leidus – legodest prügikottideni. Kokku tekkis neli reaalset uut teenust, mida arendajad tulevikus plaanivad reaalselt teostada:

Homedome – vaikuse ja rahu oaas keset müravat suurlinna

WEalthy – kogukondadele ja naabritele suunatud koostöö ja abi project

Minegarden – igava õpikeskkonna elavdamine

Multitalents – ideed koju kampaania, inspireerituna “Talendid koju” kampaaniast

Ühe osaleja tagasiside oli näiteks selline:

Suvisel ajal tegelen klientide majutuse ja meelelahutusega Muhu saarel. Mul oli endal ideid mõnedest teenustest, mida saarel pakkuda võiks ning nüüd tean täpselt, mida peaks nende ideede realiseerimiseks tegema. Seminaril keskendusin multikultuursuse teemadele ja nautisin seda, kuidas meie tiim antud teemaga töötas. Lõpuks tegime me valmis toote: veebilehe Multikultuursetele talentidele! Mida veel saaks kahe lühikese päevaga teha=) ma arvan, et me tegime maksimumi.

Sharyni loeng oli ühtlasi avalöögiks kultuurikorralduse uuele rahvusvahelisele arendusprojektile MAPSI (Erasmus LLP), mis keskendub kunsti ja kultuuri sotsiaalsele mõjule ning seostele ühiskonnaga. Järgmiseks suuremaks sündmuseks on augustikuus toimuv rahvusvaheline tudengite Suveülikool Soomes, Sibeliuse akadeemias.

NEW: facebook.com/mapsiproject

Cultural Management

Sharyn Farnan`s company