Kaitse oma õigusi

21. september, 2009

Selleks, et saaksid oma loomingut kaitsta ja võiksid loometöö eest autoritasu teenida, on vaja teada, mida tähendab intellektuaalne omand. Intellektuaalset omandit saab osta ja müüa, kuigi tegemist ei ole materiaalse esemega. Intellektuaalne omand tähendab õigusi inimese loometöö tulemustele.

Intellektuaalne omand jagatakse kolmeks liigiks:
– autoriõigused (kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed)
– autoriõigusega kaasnevad õigused (teose esitaja, fonogrammitootja, ringhäälinguorganisatsiooni õigused ja EL direktiividest tulenevad õigused)  – tööstusomand (patendid, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused).