Käivitus Läänemere-äärsete riikide moeprojekt Baltic Fashion

16. mai, 2011

altMai alguses toimus Saksamaal Usedomi saarel Läänemere-äärsete riikide moe- ja innovatsiooniprojekti Baltic Fashion ametlik avalöök. Koostöökohtumiste käigus tutvustasid projektis osalevate seitsme riigi partnerid oma käsilolevaid ja plaanitavaid tegevusi projekti kehtivuse ajaks ehk järgnevaks kolmeks aastaks. Eelseisvatest tegevustest on olulisimaid koostöövõrgustiku ja projekti kontaktpunktide loomine seitsmes linnas – Heringsdorfis Saksamaal, Gdynias Poolas, Boråses Rootsis, samuti Riias, Vilniuses, Tallinnas ja Turus. Ühtlasi on kavas luua infoportaal, mis koondab ja kaardistab valdkondlikku infot ning tutvustab innovaatilisi lahendusi moetööstuses – tootmisviise, trende, uusimaid materjale ja tehnoloogiaid.

„Arvan, et sellisest rahvusvahelisest ja professionaalsest koostöövõrgustikust on Eesti moedisaineritel ja rõivatööstuse ettevõtetel seni kindlasti puudus olnud – viimaks saab see lünk täidetud! Eriti positiivne on see, et projekt kaardistab ka Eesti kohaliku moevaldkonna hetkeseisu ja koostöövõimalused,“ kommenteeris projekti Eesti Kunstiakadeemia projektijuht, moedisainer Lilli Jahilo, kes on ühtlasi üks projekti Eesti-poolsetest eestvedajatest. „Loodan siiralt, et tänu sellele projektile on paari aasta pärast perspektiivid erialaseks arenguks palju avaramad,“ sõnas ta.

Projekti teine Eesti partner, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse (ESA) juhatuse liige Anu Lõhmus lisas: „Äsja alanud koostööprojekt pöörab suurt tähelepanu moevaldkonna ettevõtlusele ja piiratud ressursside tingimustes innovatsioonivõimalustele. Eesmärk on tõsta moedisaineritest mikroettevõtete konkurentsivõimet oma eripärade ja isiklike tugevuste, disaini ja tehnoloogiliste uuenduste ning loodava koostöövõrgustiku abil.“

Projekti Baltic Fashion eesmärgiks on rõivadisainialase ettevõtluse edendamine, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime tõstmine ning valdkondliku koosöö- ja kontaktvõrgustiku loomine Läänemere-äärsetes riikides. Projektis osalemine võimaldab Eesti osapooltel ellu viia mitmeid Eesti rõivadisainialase ettevõtluse arendamiseks vajalikke tegevusi: korraldada ettevõtlusalaseid koolitusi, workshoppe, tutvustada oskusteavet uutest tehnoloogiatest ja erialasest innovatsioonist, luua ühtne infoportaal ja –väljund kõigile turuosalistele, laiendada müügivõimalusi ning sõlmida professionaalseid kontakte välisturgudel.

Baltic Fashioni juhtpartner on Saksamaa ning partnerriikideks Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Poola. Partnerite seas on mitmeid nimekaid Põhjamaade organisatsioone nagu näiteks Rootsi Boråse ülikooli tekstiilikool ning Aalto Ülikool Helsingist. Eestist osalevad projektis ESA Loomeinkubaator, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Moedisaini Liit.

Baltic Fashion projekti tegevusi toetab EL Läänemere piirkonna programm. Nimetatud programm toetab riikidevahelise koostöö projekte innovatsiooni, transpordi, keskkonna ning piirkondade atraktiivsuse ja konkurentsivõime tõstmise valdkonnas. Koostööprojektid peavad edendama Läänemere piirkonna regionaalset arengut ning muutma Läänemerd ümbritseva regiooni atraktiivseks investeerimise, töö- ja elupiirkonnaks.