Kandideeri EASi Ettevõtlikkusprojektide konkursil

25. september, 2013

eas varviline logo all nurgasEttevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsub Teid osalema ja esitama projekte Ettevõtlikkusprojektide konkursile. Käesolevale konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, mis  viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus on vahemikus 1 600 – 10 000 eurot.


Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud projektide elluviijatega hankelepingud iga projekti kohta eraldi (lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke hankelepingud RHS§19). EASi ja elluviija vahel sõlmitavas hankelepingus lepitakse kokku projekti elluviimise täpsed tingimused.
 

Konkurss viiakse läbi Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi raames, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuli 2011 a. käskkirjaga nr 11-0213 (http://www.mkm.ee/dokumendiregister/?parent=376821&document=73580). Konkurssi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Konkursi tingimused (www.eas.ee/ettevotlikkus)

Taotlusvorm (www.eas.ee/ettevotlikkus)

Projektide esitamise tähtaeg on 23.10.2013

Projektid esitatakse allkirjastatult märgusõnaga PROJEKTIKONKURSS

   elektrooniliselt aadressil Sirje.Tuvi@eas.ee  

   või paberil aadressil:  EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013