Kaks aastat tõsist tööd on ees

10. märts, 2010
Teabepäev- 1.03.2010Veebruari algul kinnitas EAS loomemajanduse tugistruktuuride toetused. 1.märtsiks olid esimesed suured emotsioonid lahtunud ja kõigi  tugistruktuuride ja –teenuste väljaarendamiseks toetust saanud loomemajanduse arendusprojektide meeskonnad on mõistnud, et ees ootab kaks aastat väga tõsist tööd. Pole saladus, et Euroopa Liidu Struktuurifondidest rahastatavate projektidega käib kaasas range kontroll ja aruandlus.  Selleks, et koostöö EAS ja projektimeeskondade vahel sujuks tõrgeteta, tegi EAS  Loomemajanduse programmi koordinaatori Georg Poslawski eestvedamisel algust koolitustega.

Esimene koolitus toimus 1.märtsil  ESA Loomeinkubaatori ruumides, Baltika kvartalis.  Kohal olid peaaegu kõigi projektimeeskondade esindajad.  Vajalikku informatsioonid olid jagama tulnud  Pille-Liis Kello, Anu-Maaja Pallok,  Virko Prits ja Georg Poslawski  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

Kõik teabepäeval osalenud said ülevaate normdokumentidest, mis reguleerivad  hangete korraldamist ja aruandlust.  Väga väärtuslikud olid jagatud kogemused,  et ennetada sagedamini ettetulevaid  probleeme. Osalejatel oli võimalus avaldada arvamust ja esitada küsimusi.  
Paljudel osalenutel on  kogemusi mitmete teiste  EAS poolt pakutavate toetuste ja programmidega,  kuid suuremahulised  renoveerimisprojektid on kõigile esmakordne kogemus.

Vaatamata tööde suurele mahule on kõik täis indu  ja rõõm on tõdeda, et töödega on juba algust tehtud – Arhitektuurikeskus ja Disainikeskus on välja kuulutanud konkursi  kujundusidee leidmiseks, Tartu Loomemajanduskeskus valis välja ehitaja. Kõikjal tegeletakse väga  aktiivselt  meeskondade komplekteerimisega ja tegevusplaanide täpsustamisega.

Georg Poslawski kutsus kõiki üles koostööle ja julgustas suurte probleemide ennetamiseks pöörduda tekkivate küsimuste ja kõhklustega EAS spetsialistide poole.
Jätkukoolitust on oodata kevadel, kui on selgunud kõige keerulisemad küsimused projektide elluviimisel.

Loov Eesti  kajastab ka edaspidi  arendusprojektide käekäiku.

Loov Eesti

Loe samal teemal:

Loomemajanduse tugistruktuurid said 77 miljonit

Loomemajanduse tugistruktuuride toetuse saajad on täis optimismi ja tööindu

PM: Rahasüst toob räämas hooneisse loovettevõtluse

Arhitektuurikeskus hakkab eksportima Eesti arhitektuuribüroode teenuseid

EPL: Kultuurikatel sai miljonitesse ulatuva päästva rahasüsti

Kultuurikatla ideevõistluse I etappi uudised!