Kas loovus hariduses on reaalsus või tulevik?

30. september, 2014

Teisipäeva hommikul kogunes, ENTRUMI kutsel, seltskond loomemajanduse ja hariduse valdkonna eestvedajaid Tallinna Loomeinkubaatorisse. Üheskoos tutvusime rahvusvahelise projekti CENTRES-i (Creative Entrepreneurship in Schools) ettepanekutega, kuidas luua põhikoolis ja gümnaasiumis soodsad tingimused loomemajanduse õpetamiseks. CENTRES on üle Euroopaline projekt, mille Eesti partneriks oli Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM.

Ajavahemikul 2012-2014 osales Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM Briti Nõukogu eestvedamisel rahvusvahelises projektis CENTRES. Projekti eesmärk oli testida ENTRUM-i 4-sammu rakendamise metoodikat koolinoorte loomemajanduslike start-up-ide käivitamise peal. Samuti selleks, et luua uusi meetodeid noortele loomemajanduse õpetamiseks ja selles valdkonnas eneseteostuseks vajalike praktiliste sotsiaalsete ja ärioskuste õpetamiseks.

Kaheaastase töö käigus sai testitud ENTRUM-i metoodikat ja ellu kutsutud uus õppemeetod „Öömuusika videoaktsioon“, mille raames saavad koolinoored õppida, reaalselt produtseerida ning televisioonis näidata ühte muusikavideot kasutades tuntud Eesti muusikaartistide loomingut.

Lisaks enda kogemustele sai ENTRUM uurida ka teiste riikide kogemusi, sh Sloveenia, Taani, Leedu, Tsehhi ja Suurbritannia.  (Allikas: ENTRUM)

Projekti kokkuvõtte ja täieliku tehtud ettepanekute loeteluga saab tutvuda siin.

Projekti põhjalikule tutvustusele järgnes elav arutelu, mille käigus jõuti tõdemuseni, et revolutsiooni haridussüsteemis korraldada pole vaja. ENTRUMI praktika on kindlasti jätkamist väärt ja loomemajanduse valdkonna suurem kaasamine põhikooli ja/või gümnaasiumi ettevõtlusõppes oleks suur samm eesmärkide suunas.

Kindlasti on koolidel võimalik loota ja saada tuge loomemajanduse valdkonnas tegutsevatelt institutsioonidel. Kõige paremini õpetavad ju ikkagi elavad eeskujud ja praktiline kogemus.

Soovime kõigile asjaosalistele jõudu ja loodame dialoogi jätkumist.