Kathryn Best “Disainjuhtimise alused” nüüd eesti keeles

09. september, 2010
„Disainjuhtimise alused“ on kasulik käsiraamat kõigile, kes otsivad sissejuhatavat infot loovtööstuse disainiprojektide, meeskondade ja protsesside juhtimise põhitõdede ja põhimõtete kohta. Raamatu näol on tegu kasuliku tööriistaga nii loomemajanduses töötavatele professionaalidele kui ka disainirakendamishuviga ettevõtjatele ja disainivaldkonna üliõpilastele.

Käsiraamat ilmub Eestis ajal, mil disainiettevõtete loovust väärtustatakse aina enam. See omakorda on märk loovtööstuse muutumisest maailma üheks kiiremini kasvavaks tööstusharuks. Disain on muutunud parimaks viisiks, kuidas nii ettevõtete  kui ka  riikide tasemel oma konkurentsieelist suurendada. Kuna disaini lähenemine probleemide lahendamisele on juba loomuomaselt inimkeskne, on sel head eeldused pakkumaks integreeritumat, terviklikumat lähenemist kaasaegsete “maailmaprobleemide” lahendamisele.

Kathryn Besti „Disainjuhtimise alused“ on jagatud kuueks peatükiks, mis annavad ülevaate loovtööstuse interdistsiplinaarsest olemusest, disainjuhtimise integreeritusest ja inimestevahelistest suhetest, ettevõtluse alustest, juriidilistest, finants- ja majanduslikest protseduuridest ning turundus- ja brändikommunikatsioonist. Iga teema juurde on lisatud ka case study’id ja juhtumiuuringud, mis aitavad paremini mõista disainjuhtimise väljakutseid äris, disainis, loovuses ja innovatsioonis, millega kliendid, konsultandid ja rakendajad silmitsi seisavad.

Raamat tuletab lugejatele meelde, et disain ei toimi teistest distsipliinidest ja ametitest eraldatult, vaid on väga tugevalt seotud paljude erinevate valdkondadega. Disainiga kaugemas seoses on ettevõtlus, ühiskond, tehnoloogia, poliitika ja keskkond, sellele lisaks suhted teiste distsipliinidega nagu turundus, juhtimine, inseneritöö, finantsjuhtimine, juura ja majandus. Disainiga lähemalt seotud teemade hulka kuuluvad bränding ja innovatsioon, kasutaja- ja turuuuringud, kliendi lähteülesanded ja disainiauditid, eelarved ja meeskonnad, projektide eesmärgid. Just seetõttu on käsiraamat hariv lugemine ka disainipädevuseta inimestele (näiteks ettevõtete juhtidele, turundusspetsialistidele jne).
Nagu juba pealkirigi ütleb, selgitab raamat, mida kujutab endast disainjuhtimine ja milliste põhimõtete alusel see toimib.

Kokkuvõtlikult on disainjuhtimise sisuks igapäevaste toodete, teenuste, keskkondade ja kogemuste disaini eest vastutavate inimeste, projektide, protsesside ja tegevuste edukas juhtimine. Samavõrd olulise osa disainjuhtimisest moodustab erinevate distsipliinide (disain, juhtimine, turundus ja finantsjuhtimine) ja erinevate osapoolte (kliendid, disainerid, projektimeeskonnad ja aktsionärid) vaheliste suhete juhtimine.

Disainjuhtimise eesmärk on kõiki nimetatud valdkondi rakendada viisil, mis tooks ettevõttele, ühiskonnale ja majandusele maksimaalselt kasu. Raamat püüab vastata ka kõigi tänapäeval disaini või ärijuhtimist õppivate või loovtööstuses tegevate inimeste põhilisele küsimusele – kuidas disain saaks positiivselt mõju avaldada ning kuidas seda kõigi nimetatud lähemate ja kaugemate distsipliinide, rollide ja suhete kontekstis terviklikult rakendada.

Samuti annab käsiraamat juhiseid, kuidas projekti meeskonnaga hakkama saada ja seda edukalt juhtida. Kuna iga toote, teenuse või kogemuse turuletoomine nõuab suurt panust ja tuge väga laialt ringilt inimestelt, kes on erinevate kogemuste, võimete ja oskustega, siis sellel, kuidas neid inimesi, protsesse ja projekte juhitakse, on väga suur roll kogu projekti edus või läbikukkumises. Disainjuhtimine tegeleb sellega, kuidas need inimesed, projektid ja protsessid kokku tuua ühte mitmetasandilisse ja koos toimivasse raamistikku laiemas äri, ühiskonna, sotsiaal- ja keskkonnakontekstis, nii et arvesse oleks võetud kõik vajalik moodustamaks järjekindlat, finantsiliselt jätkusuutlikku ja meeldivalt kujundatud kogemust.

Disainjuhtimise olemuseks on tuua kokku erinevaid distsipliine, ameteid ja protsessiosalisi ning luua kõiki kaasatud osalisi rahuldavad lahendused.  Kui läheneda disainile juhtimise võtmes, suurendab see võimalust, et elluviidavatel projektidel on käegakatsutavad ja väärtuslikud tulemused.

Kutsume koolitusele ja raamatuesitlusele!

Seoses eesti keelse väljaande ilmumisega Kathryn Besti raamatust „Disainjuhtimise alused“, viibib Tallinnas raamatu autor Kathryn Best ja viib 22. septembril Riigikogu teabekeskuses läbi samateemalise koolituse.

Lisaks on võimalik 24. septembril kell 16.00 tutvuda raamatu ja raamatu autoriga pidulikul raamatuesitlusel, mis toimub konverentsi „Nähtav ja nähtamatu disainjuhtimine“ raames.   
Huvilistel on võimalik end registreerida nii koolitusele kui raamatuesitlusele, saates sooviavaldus aadressile: miina@disainikeskus.ee.
Kohtade arv on piiratud!
Raamatut „Disainjuhtimise alused“ on võimalik tellida Eesti Disainikeskuse kodulehelt: www.disainikeskus.ee.