Kaubandus-Tööstuskojas kohtusid disainerid ja ettevõtjad

03. mai, 2011

Seminar „Koostöö disaineriga – luksus või lisandväärtus?“ tõi 19. aprillil Kaubanduskotta kokku 61 ettevõtjat ja disainerit. Kokkuvõtte üritusest tegi Marju Naar, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna projektijuht.

Disaineritest astus üles disainibüroo Iseasi partner ja disainer Pent Talvet, kelle ettekanne lahkas teemat „Kui palju disaini on parasjagu ja mis faasis võiks kaasata disainibüroo?“. Pent Talveti sõnul on senine praktika näidanud, et üldiselt jagunevad ettevõtjad disaini rakendamise osas kolme gruppi. Esimese grupi puhul nähakse disaini tulekustutina ehk disainibüroo poole pöördumine toimub arendustegevuse (eel)viimases etapis. Teine rühm ettevõtjaid näeb disaini kui tööriista – disainibüroo kaasatakse tootearenduse varases faasis. Kolmas grupp ettevõtjaid toetab seisukohta, et hea disain annab tootele lisaväärtust, nemad kaasavad disainibüroo juba tooteidee otsimise faasis.

Disainibüroo Velvet loovjuht Janno Siimar rõhutas ettevõtja ja disaineri koostöös pooltest õigesti arusaamist ehk mõistmist ja ühist loomis- ja teostusprotsessi. Ka visuaalse korporatiivse identiteedi loomisel pidas Janno Siimar oluliseks põhjalikku eeltööd – tugevat ja müüvat logo korraliku ettevõtte ja selle toodete/teenuste analüüsita ei loo. Kindlasti tuleb disaini rakendamist ja selle tulemuslikkust mõõta.

Ettevõtjate poolt esinesid Meiren Engineering’u müügi- ja turundusjuht Toomas Uibo ja Defendec’i toote- ja arendusjuht Tauri Tuubel. Meiren Engineering tegeleb masinate ja seadmete välja mõtlemise ja tootmisega, disainibürooga on edukat koostööd tehtud juba aastaid. Toomas Uibo pidas disainibüroo valimisel oluliseks järgmisi tegevusi: peab uurima büroo portfooliot ja kogemusi erinevates ärivaldkondades.

Toetusvõimalustest andsid ettevõtjatele ja disaineritele põhjaliku ülevaate Ruth Vahtras EASist ja Jaanus Vahesalu Tallinna Ettevõtlusametist.

Päev kulmineerus kontaktkohtumistega ettevõtjate ja disainerite vahel. Kohtumised disaineritega olid korraldatud 21 erinevale ettevõttele. Domineerisid tootmisettevõtted, kes soovisid leida partnerit tootearenduses.

Marju Naar
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna projektijuht