Kavandatav uuring võtab vaatluse alla kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju

01. august, 2010
Kultuuriministeerium koostöös Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning mitmete teiste partneritega on ette valmistamas uuringut, mille eesmärgiks on hinnata kultuuri- ja spordisündmuste mõju kohalikele ettevõtetele.

Eestis toimuvad iga-aastaselt sajad kultuuri- ja spordiüritused, mis lisaks kultuurielu rikastamisele ja meelelahutuse pakkumisele omavad olulist mõju kohalikule majandusele. Nende ürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust ja soodustab turismi, tuues seeläbi otsest kasu ettevõtjatele, eeskätt teenusepakkujatele.

Kavandatud uuringu raames vaadeldakse 2011. aasta jooksul teenindusettevõtete majanduslikku käekäiku seotuna regioonis toimuvate kultuuri- ja spordiüritustega. Valitud regioonides tegutsevate  teenindusettevõtete kaasabil viiakse läbi uuring, mille eesmärk on analüüsida, kuidas sündmused nende majandustegevust mõjutasid.

Uuringu raames tehakse koostööd loomemajanduse teadlikkuse tõstmisega tegeleva Loov Eesti meeskonnaga, kes viib 2010. aasta sügisel ellu pilootprojekti. See annab hea võimaluse katsetada uuringute tarvis välja töötatud  metoodikat ning tutvustada laiemalt selliste uuringute vajalikkust ning erinevatele osapooltele huvi pakkuvaid kasutegureid ja võimalusi tulemuste kasutamisel.

Uuringu läbiviimiseks taotletakse vahendeid Euroopa Liidu struktuuritoetustest rakendatud Tarkade Otsuste Fondist.

Kontakt: Jorma Sarv, Kultuuriministeeriumi arendusosakonna nõunik