Kevadtuuled Gruusiast

14. märts, 2018

Juba kaks aastat viib Loov Eesti läbi loomemajandust ja loomeettevõtlust edendavaid üritusi Gruusias. Koostööprojekt on toetatud Välisministeeriumi arengukoostöö programmist.

Kevad 2018 algas Tbilisis, Batumis ja Kutaisis TeamLab hackathonidega.

TeamLab on 1-päevane ürituse formaat, kus uute ideede omanikud esmakordselt oma ideid tutvustavad, meeskonda uusi liikmeid ja kompetentse värbavad ja ühiselt idee elluviimiseks ärimudeli loovad.

Esmakordselt oli Gruusias võimalik tulla ja oma idee proovile panna.

Nädala jooksul kohtusid Eesti mentorid – Rait Arro, Indrek Põldvee ja allakirjutanu – kümnete uute ideedega. Osalejate vanus ulatus 11. eluaastast kuuekümneni.

Rõõm oli kogeda, et ideede puudust seal maal karta pole. Samuti on Gruusias täna veel kättesaamatud mitmedki teenused, mis Euroopas juba ammu olemas. Nii oli ideid, et luua mobiilne autopesula, muusika jagamise aplikatsioon, matka- ja seiklusradade giid, nutikas seljakott rännumeestele või hoopis ülikooli raamatukokku lastehoid või väärindada põllumajandussaaduseid.

Lisaks Eesti-poolsetele eestvedajatele osalesid kõigil üritustel aktiivselt ka kohalikud mentorid. Mitmed põhjalikud vestlused mentoritega peeti gruusia keeles, et ikka iga detail oleks arusaadav.

Kõigilt kolmelt TeamLabilt valiti aprillikuus toimuvale BootCampile parimad ideed. Kokku 6 meeskonda saavad 1-päevase ürituse raames täiendada oma teadmisi teenusedisainist ja ärimudelitest, samuti lihvida idee esitlemise ehk pitchingu oskusi.

BootCamp leiab aset 5.aprillil Tbilisis ja selle viivad läbi Eesti eksperdid.

Ürituste toimumiskohtadeks oli loomekohvikud ja kultuuritehas, kus keskkond lõi sundimatu ja loomingulise tausta. Motivatsiooni ja indu oli tunda kõigis piirkondades ning kõigil meeskondadel oli suur ootus oma ideega jõuda uuele tasemele ning võimalusel pääseda ka osalema praktikumidesse Tallinnasse.

Mitte miski pole suuremaks innustajaks, kui võimalus külastada e-Eestit ning kohtuda meie ettevõtjate ja investoritega.

Tore, kui suudame oma kogemusi ja teadmisi anda nii viljakandvale pinnasele. Usun, et Gruusia start-up edulugusid ei pea me enam kaua ootama.

 

Loov Eesti poolt käis Gruusias Eva Leemet