Konkurss animatsioonifilmidele Klõps 2013

08. august, 2013

4.-6. oktoobrini 2013 Tartus toimuv animatsioonifilmifestival Klõps!2013 kuulutab välja konkursi noortele animatsioonifilmitegijatele. 

 

Mis konkurss see on? 

Animatsioonifilmifestival Klõps!2013 kuulutab välja konkursi kultuuridevahelise dialoogi teemalistele animatsioonidele. Soovime, et noored animatsioonifilmitegijad saadaksid meile oma filme, mis haakuvad selle teemaga, et saaksime neid näidata oktoobris toimuva filmifestivali Klõps!2013 programmis. 

Konkursi teema 

Oodatud animatsioonid on seotud eri kultuuride vahelise piiri ületamisega, kusjuures kultuuri ei pea määratlema üksnes rahvuskultuurina. Projekt julgustab noori filmitegijaid keelte (sealhulgas näiteks kunsti- ja filmikeelte), rahvuste, subkultuuride vahelisi erinevusi uurima ning omaks võtma neid erinevusi põimivat reaalsust, milles elame. 

Üks fookus on Eestis elavate eesti- ja venekeelsete kogukondade vaheline interaktsioon ja võimalikud lahendused selle valdkonna probleemidel. 

Mis ma oma animatsiooni saatmise eest saan? 

Festivalile saadetud filme näidatakse Klõpsu!2013 filmiprogrammis. (Kui saadetud filmide kogukestvus on liiga pikk, tehakse filmide seast valik.) Noore filmitegijana saad nii võimaluse saada avalikku tähelepanu, võid jääda silma professionaalsetele filmitegijatele ja –tootjatele, kes võivad olla huvitatud noorte kunstnike töölevõtmisest. 

Loomulikult saavad ka kõik meile filmi saatnud animatsioonikunstnikud tasuta pääsme festivalile Klõps!2013, kus näidatakse filme nii Eestist kui mujalt Euroopast. 

Mis on konkursi tingimused? 

 Film peab olema animatsioon (vähemalt osaliselt) 

 Film peab olema seotud kultuuridevahelise dialoogiga. Sealjuures jääb kultuuri ja dialoogi tähendus filmitegija tõlgendada 

Animatsiooni pikkus, keel ja valmimisaeg ei ole piiritletud. 

Palun saada oma animatsiooni (mis on eelnevalt üles laetud Youtube’i, Vimeosse või mujale) link aadressile piret.karro@gmail.com enne 22. septembrit 2013. 

Sellele aadressile on oodatud ka küsimused ja koostööettepanekud. 

Konkurss kuulutatakse taas välja septembri alguses, siis juba täpsema infoga festivali programmi kohta. 

Lisainformatsiooni leiad Facebookist: https://www.facebook.com/klops2013 

Animatsioonifilmifestivali Klõps!2013 toetab Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.