Konkurss loomemajandusnõuniku ametikohale

25. veebruar, 2014

Kultuurimin logo estKultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi loomemajandusnõuniku ametikoha täitmiseks. Loomemajandusnõuniku ülesanne on Euroopa Regionaalarengu Fondi uuel programmperioodil 2014-2020 loomemajanduse meetme rakendamise koordineerimine, programmiliste tegevuste analüüsimine ning olulisemate probleemide väljaselgitamine ja lahenduste väljatöötamine, rahvusvahelistes töögruppides osalemine ja loomemajanduse valdkonna rahvusvahelistumise edendamine, riikliku finantseerimise põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine programmperioodi lõppedes.

 

Kandideerimise eeldused on:

 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas vähemalt 2 aastat;
 • loomemajanduse valdkonna põhjalik tundmine;
 • valdkonna koordineerimiseks vajalike õigusaktide tundmine ja majandusalaste üldteadmiste omamine;
 • tugev algatus- ja analüüsivõime;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele valdamine kõrgtasemel.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
 • kirjalik visioon loomemajanduse valdkonna arengutest aastani 2020 (kuni 1 lk);
 • kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14.03.2014. a e-posti teel aadressil
konkursskul.ee või Kultuuriministeeriumi aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn märgusõnaga “Loomemajandusnõunik”.

Lisainfo
Raul Oreškin
kunstide asekantsler
tel 628 2221
raul.oreskinkul.ee