Konkurss “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2013”

27. veebruar, 2013

MKMi logoKäivitunud on konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2013”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2013”. Kutsume organisatsioone konkursil osalema ja oma elluviidud algatusi laiemalt tutvustama. Žürii valib välja kuni 2 võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

 

Ootame ka sel aastal kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile projekte, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Kandideerida saab kuues kategoorias:

• Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest
tunnustatakse riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetud algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas

• Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest
tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid

• Auhind ettevõtluskeskkonna parendamise eest
tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke uuenduslikke tegevuskavasid ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks

• Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest
tunnustatakse tegevuskavasid ja algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui välisturgude poolt pakutavatest võimalustest

• UUS kategooria Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine
tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil tõhustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil

• Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest
tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet

Osalemine

Osavõtmiseks tuleb täita registreerumisleht ning saata täidetud vorm konkursi korraldajatele e-mailiga aadressil kaupo.sempelson@mkm.ee. Aktsepteeritakse ainult elektrooniliselt laekunud taotlusi.

Projektide esitamise tähtaeg on 6. mai 2013.

Loe lisa: http://www.mkm.ee/euroopa-ettevotlusauhinnad/